logotyp

Archiv starších aktualit

Setkání se spisovatelkou- knihovna

Setkání se spisovatelkou- knihovna

V pondělí 27.11.2023 žáci z první a druhé třídy ZŠ Višňová navštívili klubík. V klubíku na žáky čekala autorka dětských knih Sandra Dražilová Zlámalová. Spisovatelka žákům představila svoji novou knihu s názvem „Zbrklík a pekelné Vánoce“. Veselá pohádka o zatoulaném dopisu pro Ježíška, který způsobí v pekle pozdvižení. Knihu žákům autorka představila formou prezentace, v které byly zajímavé informace a nádherné obrázky od ilustrátorky Marie Koželuhové. Během setkání spisovatelka žákům z knihy přečetla jednu kapitolu, o které všichni společně diskutovali. Na závěr si všichni připomněli blížící se Vánoce, žáci zarecitovali vánoční básničky a zazpívali pekelnou koledu. Žáci si mohli od spisovatelky zakoupit i některou z nabízených knih.

Mgr. Zdenka Zimová

 

Vánoční dílny ve škole-24.11.2023

Vánoční dílny ve škole-24.11.2023

Tradičně před začátkem adventu pořádáme vánoční dílny také ve škole. Letos již druhým rokem probíhají pouze dopoledne během výuky, protože jsme odpolední dílničky připojili k obecní akci

Rozsvícení vánočního stromu, kde si myslíme, že se může přijít o víkendu podívat více rodičů. Děti mají pak větší radost ze vzájemné spolupráce.

Během dílen ve škole žáci v různě namíchaných skupinkách vyráběli vánoční přáníčka, která jsme předali později na OÚ Višňová a budou dále rozeslána jako poděkování za spolupráci s obcí a školou.

Potom měli tu čest zapojit se do výroby ozdob budoucích vánočních stromečků, které jsou vysazeny v osadách Višňové. Na závěr si vyrobili malý svícínek jako poděkování za jejich pomoc.

Musím říci, že se jim to všechno moc povedlo.

  Moc dětem i pedagogům děkuji za spolupráci,

                      Mgr. Adéla Paříková

 

Naivní divadlo Liberec- Dodo

Naivní divadlo Liberec- Dodo

Ve čtvrtek 23. listopadu se děti z MŠ a žáci 1. – 3. třídy ZŠ vydali do Naivního divadla v Liberci na loutkové představení Dodo. Děj dobrodružné inscenace se odehrával v muzeu při slavnostním otevření nové expozice, která měla návštěvníkům přiblížit přírodní krásy dalekého ostrova Mauricia včetně jediného zkamenělého vejce dávno vyhynulého ptáka Doda. Žáci byli vtaženi do fantazijního světa dvou dětí, které se nepozorovaně vkradly do expozice a vlastní představivostí ptáka Doda oživily. Hravou formou se seznámili s tématem vyhynulých druhů živočichů a vztahu člověka k přírodě. Představení se všem velice líbilo.

Bc. Jaroslava Sedlaříková

Projektový den ve škole- plýtvání potravinami

Projektový den ve škole- plýtvání potravinami

V pátek 10. listopadu se žáci 3. – 5. třídy zúčastnili 1. projektového dne zaměřeného na plýtvání potravinami. Tématem prvního bloku byly regionální suroviny.

Po shlédnutí prezentace Frýdlantsko a jeho výrobci regionálních potravin, aktivní diskusi a seznámení se s daným tématem se žáci rozdělili do smíšených skupin. První aktivitou ve skupinách bylo vyhledávání informací o regionálních výrobcích potravin na tabletech a zjišťování, které potraviny produkují.

Druhou aktivitou byla čtenářská dílna. Žáci četli připravené texty o těchto regionálních producentech potravin: Levandulovna, Med od Nojmíků, Pivovar Albrecht a Farma Lukava.  Po přečtení měli za úkol v textech vyhledat informace a odpovědět na dané otázky. V závěru vymýšleli otázky, které by položili daným výrobcům při setkání.

V druhé prezentaci Včely a med a krátkém videu se seznámili s problematikou výroby a zpracování medu. V následném pracovním listu luštili přesmyčky, spojovali jednotlivé produkty s jejich následným využitím a nakonec počítali.

Poslední aktivitou byla regionální desková hra Naplň si své bedýnky. Žáci si museli jednotlivé části hry rozstříhat, jednotlivé názvy (obce, producenty, bankomaty …) umístit na mapu – desku a po kontrole přilepit. Zvolili si bankéře a správce skladu a poté již mohli začít hrát. Hra měla dvě varianty – hotovostní a bezhotovostní. Podstatou hry bylo nakoupit výrobky z regionu, ze severního a jižního skladu a naplnit malou a velkou bedýnku danými produkty.

Z projektového dne si žáci odnesli mnoho nových informací a nové zkušenosti ze spolupráce.

 

Bc. Jaroslava Sedlaříková

Vážení rodiče a žáci,
ZŠ, MŠ i ŠD je dne 27.11.(pondělí) v plném provozu. 
Mgr. Adéla Paříková 
Střevlik- Po stopách lesní zvěře

Střevlik- Po stopách lesní zvěře

25. 10. 2023 se děti z 3., 4. a 5. ročníku zúčastnily výukového programu v ekocentru Střevlik v Oldřichově v Hájích.
Program se nazýval ,,Po stopách lesní zvěře“ a probíhal ve vnitřních i venkovních prostorách. Děti měly možnost osahat si různé druhy paroží, kožešin, kostí nebo dalších částí těl zvířat, žijících ve volné přírodě. Druhá část programu probíhala v okolních lesích. Děti hledaly stopy zvířat a celý program si maximálně užily.
Mgr. Lenka Langová

Oslava jubilantů v Předláncích

Oslava jubilantů v Předláncích
V pátek 13.10. proběhlo v hostinci U Vohnoutů slavnostní setkání našich seniorů. Jedním z dárečků bylo vystoupení žáků naší školy pod vedením paní učitelky Lenky Langové. Děti nacvičily a s pomocí rekvizit předvedly písničku "Dělání, dělání", která byla speciálně vybraná při prezentaci "Vesnice roku". Další dvě písničky byly určené přímo našim oslavencům-babičkám a dědečkům. Vystoupení zakončil Honzík Mrklas z druhé třídy krásnou a vtipnou básničkou.
Velké poděkování všem.   
 I.Fejtková 

Nový projekt ZŠ, MŠ i ŠD od 1.9.2023

Projekt Podpora ZŠ Višňová- financováno z OP JAKProjekt Podpora ZŠ Višňová- financováno z OP JAK

Výlet turistického kroužku

Výlet turistického kroužkuV sobotu 7.10. jsme se vydali s turistickým kroužkem vlakem do Oldřichova v Hájích. Následně jsme vystoupali k restauraci U Kozy. Odtud jsme pokračovali 8 km po Viničné stezce do Hejnic, kde jsme navštívili kostel a cukrárnu. Příjemně strávený den jsme zakončili dortíkem. Celkem jsme ušli 11,5 km. Po cestě jsme hráli hry, viděli 6 mloků skvrnitých a 3 skokany hnědé. Z toho byly děti úplně paf. Prozkoumali jsme také tři bunkry s baterkami. Počasí nás chvílemi zrazovalo, ale nedali jsme se. Pod stromy v lese nám bylo dobře. 
                 Už se těšíme na další výlet, 
                           Adéla Paříková

Ochrana člověka za mimořádných situací- 29.9.2023

Po státním svátku jsme využili pátek 29.9. na uspořádání Ochrany člověka za mimořádných situací. Žáci přišli do školy pouze s malými batůžky a svačinou. Hned z rána je čekal požární poplach a následná evakuace. Potom si ve třídách opakovali důležitá telefonní čísla, aktivně si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Nacvičili ochranu před požárem a povodní. Při venkovním pobytu trénovali především bezpečnost v silničním provozu, dopravní značky a transport raněného v nepřístupném terénu.

 Mgr. Adéla Paříková

Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024

Začátek školního roku probíhal již tradičním vítáním nových žáků do 1.třídy. Uvítáni byli žáci všech našich tříd a představen pedagogický sbor. Ve školním roce 2023/2024 k nám nově nastoupilo devět žáčků. Společně se všemi zaměstnanci jsme je přivítali před budovou základní školy, kterou budou po dobu dalších pěti let navštěvovat. Děti obdržely stužku od paní učitelky třídní, uvítací list od paní ředitelky a desky s dárky od pana starosty, které nám věnoval kraj.

      Přejeme všem žákům šťastný vstup do nového školního roku,

                               zaměstnanci ZŠ Višňová

Kino Frýdlant-Kambodža

20.9. 2023 se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnily výukového programu v rámci projektu PLANETA ZEMĚ 3000. Žáci naší školy se projektu zúčastnili již po několikáté. Letošním tématem byla KAMBODŽA – země v jihovýchodní Asii. Děti se díky programu dozvěděly spoustu zajímavých informací ohledně této exotické země. Celým pořadem provázel fotograf a cestovatel Adam Lelek a jeho dva společníci na cestách. Divákům představil jak pohnutou historii Kambodže, tak její kulturní i přírodní dědictví. Pořad se také zabývá ekologickými otázkami a ochranou planety Země. Buduje v dětech ekologické smýšlení o naší budoucnosti a udržitelném způsobu života. Ve všech divácích zanechal velmi silný zážitek.

  Mgr. Lenka Langová

IZS Frýdlant 15.9.2023

IZS Frýdlant 15.9.2023V pátek 15.9. jsme s první a druhou třídou navštívili Den s IZS (Integrovaný záchranný systém) ve Frýdlantu. Tato aktivita probíhá pravidelně každý rok v září pod záštitou města Frýdlant. My jsme moc rádi, že nás letos opět pozvali.  
Jako škola máme tento den zakomponovaný v Ochraně člověka za mimořádných situací, která probíhá pravidelně na naší škole minimálně 2x do roka. V tomto školním roce se budeme tomuto tématu dále věnovat 29.9.2023 a 23.3.2024. 
Na akci mohli žáci vidět všechny složky IZS- hasiče, vojáky, Policii ČR, horskou záchrannou službu, záchranáře....
Vyzkoušeli si některé pracovní pomůcky (neaktivní zbraně, přilby...). Viděli zásah chemické jednotky-použití robota při akci, dekontaminaci okolí a zasažené osoby. 
Jako každý rok byla tato akce velmi povedená. Moc se nám všem líbila a děkujeme organizátorům. 
Adéla Paříková

Závěr školního roku

Závěr školního roku

Zajímavý závěr školního roku jsme se snažili připravit i pro děti, které neodjely na školu v přírodě. A jsem moc rád, že se aktivně účastnily každý den dopoledního programu a nezahálely doma. Výprava do Saně ke Kominickému rybníku nebo putování naučnou přírodní stezkou Křížového vrchu, kolem  tenisového areálu a pivovaru k hradbám hradu a zámku a po nové stezce pod SŠHL v Bělíkově ulici na fotbalovou umělku. I ve Višňové jsme prostřídali různá místa ke hrám či relaxaci – tělocvičnu, umělku, školní družinu, počítačovou učebnu ve škole či altán na návsi.

                                                                                                                                             

Mgr. Dobroslav Buřita

Škola v přírodě 2023

Škola v přírodě 2023

V pondělí 26.6. jsme se vydali se 42 dětmi na školu v přírodě, která se konala u Lomnice nad Popelkou. Byli jsme ubytováni v penzionu Vyhlídka přímo u rozhledny Tábor. Ubytování bylo sice na kopci, ale tentokrát se opravdu povedlo. Čisto, milý personál, vynikající jídlo a ty porce! První den po příjezdu a ubytování jsme navštívili místí koupaliště. Bylo tam krásně. Děti se příjemně osvěžily a něco dobrého si koupily do bříška. Druhý den dopoledne jsme se vydali do areálu skokanských můstků u Lomnice nad Popelkou. Někteří stateční jedinci vystoupali až na vrchol rozhledny nejvyššího skokanského můstku. Byl to opravdu zážitek, dost nahoře fučelo. Byli jsme rádi, že jsme bezpečně slezli opět dolů. Odpoledne si žáci 5.třídy připravili s paní ředitelkou stopovanou pro mladší kamarády. Při cestě za hledáním pokladu žáci plnili úkoly. Cílem stopované byla Allainova věž, kde byl ukryt sladký poklad. Ve středu jsme se vydali na celodenní výlet, který jsme přesunuli kvůli počasí. Podnikli jsme výpravu na zřícenu Bradlec. Výstup a sestup byl sice náročný, ale všichni ho s menší pomocí zvládli.  Na závěr dne už se všichni těšili na oblíbenou večerní diskotéku a taneční soutěže. Můžu říci, že to byla snad nejlepší škola v přírodě, kterou jsme zažili. Děti byly úžasné. Starší pomáhali mladším, a tak by to mělo být. Měli jsme z nich opravdu radost. Rodiče můžou být pyšní, že mají doma skvělé a vychované děti. Už se všichni těšíme na to, kam vyrazíme příště.

       Mgr. Adéla Paříková

Soutěž "Mé toulky přírodou"

Soutěž

Dne 25. 6. 2023 proběhlo na zámku Obora v jihočeském kraji finále celostátní soutěže mladých talentů. Soutěž byla vyhlášena Českomoravskou mysliveckou jednotou u příležitosti jejího stého založení a byla rozdělena do tří okruhů – literárního, výtvarného a fotografického. Téma soutěže bylo ,,Mé toulky za zvěří“. V literárním okruhu se soutěže zúčastnila i naše žačka Anička Houdová se svojí básní ,,V LESE“  a k naší veliké radosti finálové kolo ve své kategorii vyhrála. Ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

     Mgr. Lenka Langová

Školní akademie

Školní akademie

Před odjezdem na školu v přírodě jsme v pátek 23.6. uskutečnili tradiční Školní akademii před budovou ZŠ. K vidění byl rozmanitý kulturní program, který si připravili žáci a jejich třídní učitelé. Mohli jsme vidět taneční, herecké i recitační vystoupení. Hlavním bodem byla i módní přehlídka žáků 5.třídy. Na závěr jsme se s páťáky slavnostně rozloučili. Přejeme jim, aby se jim na druhém stupni v nové škole dařilo.

    Mgr. Adéla Paříková

Výlet do ZOO Liberec

Výlet do ZOO Liberec

Ve středu 14. června žáci 2. a 3. třídy navštívili zoologickou zahradu v Liberci, kde byl pro ně připraven výukový program „Dobrodružství za poznáním“. S panem lektorem Havlem, který pracuje pro SEV Diviznu v Liberci, jsme prošli celou zoologickou zahradu a o mnohých zvířatech jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Nejprve jsme si povídali u výběhu velbloudů, oslů, dále jsme viděli mytí a cvičení indického slona, které bylo úžasné. Pokračovali jsme prohlídkou a povídáním o žirafách, zebrách, takinech, viděli jsme rozkošné pandy červené, dále rysy, opice a různé druhy ptáků.

V dolní části Zoo se žákům velmi líbili surikaty a krásní růžově zbarvení plameňáci.Vrcholem prohlídky se stalo krmení lví rodinky a bílé tygřice. Na konci prohlídky si žáci koupili u stánku se suvenýry pěkný dáreček nebo něco dobrého do bříška. Z výletu byli žáci moc nadšení a už se zase těší, až budou moci Zoo v Liberci znovu navštívit.

   Mgr. Zdenka Zimová

Střevlik Hejnice

Střevlik Hejnice

Dne 12. 6. 2023 se děti ze třetí a čtvrté třídy zúčastnily výukového programu ,,putování s veverkou Zrzečkou“ ve středisku ekologické výchovy STŘEVLIK, v Hejnicích. Celý program probíhal venku, formou poznávacích aktivit a her. Děti se seznámily se zajímavostmi života veverek, vyzkoušely si postavit veverčí hnízdo, vytvořit veverčí zásoby na zimu. Hravou formou se zdokonalily v orientaci v lesním prostředí a poznávání přírodních materiálů. Zároveň poznaly krásy krajiny v okolí Hejnic. Výlet děti zakončily výstupem na ,,Poustevníkův kámen“ – vyhlídku, ze které měly možnost prohlédnout si celé Hejnice jako na dlani. Výlet se dětem velmi líbil. Určitě si rádi návštěvu Střevlika v příštím školním roce zopakujeme.
  Mgr. Lenka Langová

Ve středu 24. 5. 2023 se žákyně první a druhé třídy zúčastnily fotbalového turnaje pořádaného Dívčí fotbalovou akademií Slovanu Liberec.

Za výborné výkony byly malé hráčky odměněny drobnými dárečky a medailemi. Ale největší radost všem určitě udělala prohlídka fotbalového stadionu a setkání s ligovými hráči a hráčkami Slovanu Liberec.

Už se všichni moc těšíme na další ročník.

         Mgr. Zdenka Zimová

Vesnice roku

Vesnice roku

Chtěla bych moc poděkovat za naše žáky za pozvání na akci, kterou uspořádala obec Višňová k příležitosti soutěže o Vesnici roku. Naši žáčci se s radostí jim vlastní zapojili také do příprav na tuto událost. Nacvičili několik básní, které tematicky vystihovaly jednotlivé spolky (kroužky). S trochou nervozity je bravurně přednesli před porotou v obecním altánu na návsi ve Višňové. Na závěrečné „zastávce“ v kulturním domě na Andělce zase ukončily děti program pro porotu zpěvem písně Dělání, dělání, protože posledním bodem soutěže o Vesnici roku bylo téma řemesla. Na závěr akce se žáčci mohli seznámit s různými řemesly a některá z nich si dokonce vyzkoušet. Na malou chvíli se z nich stali zedníci, pekařky, švadleny nebo například zahradníci. Akce se velmi vydařila a dětem se moc líbila. Přejeme za školu hodně štěstí v soutěži o Vesnici roku. Jsem ráda, že se děti takto zapojily a mohly přidat ruku k dílu.

                      Mgr. Adéla Paříková

Gastroden Frýdlant

5.května 2023 vyrazili žáci I.II. a III. třídy do areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu na Gastroden. Byl to den plný dobrot, a my jsme u toho nesměli chybět.

Žáci měli příležitost zhlédnout přípravu slavnostních tabulí, výrobky teplé a studené kuchyně, pekařské výrobky a výrobky z dílny řeznické.  Nechybělo ani venkovní grilování šéfkuchaře, ochutnávka výrobků z Globusu a doprovodné programy pro děti-jízda na traktůrku, zatloukání hřebíků …

Jako bonus jsme mohli nahlédnout do učebny autoškoly, kde si žáčci vyzkoušeli jízdu autem na trenažéru. Po jízdách jsme ještě měli příležitost nakouknout do dílen, v nichž se žáci připravují na budoucí povolání.

Celá akce se nám velice líbila. Byl to den plný zážitků i plných bříšek.

        Mgr. Adriana Macková

Hodina pracovních činností-3.+4.třída

Hodina pracovních činností-3.+4.třída

Žáci třetí i čtvrté třídy v rámci hodiny pracovních činností mysleli s paní učitelkou na maminky a vytvořili pro ně ke dni matek krásná přání, do kterých vepsali vlastnoručně vlastní text. Každé z přáníček bylo odrazem jejich duše. Maminky jejich výtvor zcela jistě potěšil.

         Mgr. Lenka Langová

Příprava zdravé svačiny-3.třída

Příprava zdravé svačiny-3.třída

V rámci projektu „Mléko do škol“ od Bovíska děti pravidelně dostávají každý měsíc ochutnávku mléčných výrobků. Tentokrát jsme dostali žervé pomazánky s příchutěmi kapie a pažitky. Dále děti dostaly na ochutnávku různé druhy plátkových sýrů.  Aby si vyzkoušely přípravu zdravé svačiny, uspořádali jsme společnou ochutnávku. Děti si obložené chleby, doplněné o zeleninu, vytvořily úplně samy. Taková svačina chutná úplně jinak !!!!

   Mgr. Lenka Langová

Setkání se spivosovatelkou-knihovna

Setkání se spivosovatelkou-knihovna

Děti z druhé a třetí třídy ZŠ Višňová navštívily 29.5. 2023 místní knihovnu. Čekala na ně autorka známých a oblíbených dětských knih Sandra Dražilová – Zlámalová. Autorka dětem představila svoji novou knihu s názvem Kulíšek a Bobísek na cestě po Česku. Knihu dětem představila formou poutavé prezentace, plné obrázků, kvízů a zajímavých informací. Během setkání dětem autorka přečetla i jednu z kapitol, o které nakonec společně diskutovali. Děti měly nakonec možnost si jakoukoliv z nabízených knih autorky zakoupit. Všechny její knihy jsou doplněny krásnými ilustracemi, které vytvořila Marie Koželuhová.

Mgr. Lenka Langová

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1.třídy ZŠ od 1.9.2023Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1.třídy ZŠ od 1.9.2023

Projektový den- první pomoc

Projektový den- první pomoc

V rámci projektového dne se žáci seznámili s hlavními zásadami poskytnutí první pomoci při běžných životních situacích, do kterých zasáhne úraz nebo nehoda. S dětmi jsme si vše prošli formou edukativních videí – záchranný kruh, a poté si děti si vše vyzkoušely formou scének. Zkoušeli jsme si rozdělit úkoly ve skupině – každý dostal dílčí úkol ( např. zůstat u zraněného a uklidnit ho, volat RZS, jít naproti vozidlu RZS atd. ). Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla složek záchranného systému. Dále se děti seznámily s obsahem lékárničky – k čemu která věc slouží, jak se používá.

Druhá část projektového dne probíhala v blízkém okolí školy. Děti si formou vycházky a názorné ukázky zopakovaly základní pravidla pohybu po veřejných komunikacích, správného přecházení, dopravního značení. Vyzkoušely si prakticky, jak se zachovat při nehodě, úrazu v terénu, aplikovat získané vědomosti v praxi.

Den Země

Den Země

Den Země jsme ve škole oslavili v pátek 21. dubna. Na žáky 2. třídy čekaly zajímavé informace na dětském webu „Tonda Obal“, který byl věnovaný třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci si ve dvojicích zkusili správně vyplnit pracovní listy a také si zahráli i ekologickou hru na třídění odpadu.

Nakonec posbírali odpadky v okolí školy a zkoušeli je správně roztřídit. Projekt byl pro žáky zpestřením každodenní výuky ve škole a také poučením zábavnou formou.
 Mgr. Zdenka Zimová

Program Veselé zoubky

Program Veselé zoubky

V pondělí 17.4.2023 se zúčastnili prvňáčci preventivního programu „Veselé zoubky“, který je pod záštitou DM drogerie markt s.r.o.. Program je určen pro žáky prvních tříd, a jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu.

Během programu se školáčci seznámili, jak zuby vypadají, co je zubní kaz, jak vzniká a jakým způsobem mu předcházet. Program byl zpestřený pohádkou, kreslením, křížovkami, písničkami, doplňovačkami a soutěžemi, což se žáčkům velice líbilo.

Odměnou za pečlivou práci byla taštička plná překvapení, ve které každý našel zubní pastu, zubní kartáček, žvýkačku bez cukru a přesýpací hodiny pro odměření minimálního času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu.

Žáčci byli z programu velice nadšeni a věřím, že si z programu odnesli i spoustu zajímavých informací.

Divadelní představení

Divadelní představení

Ve středu 12. dubna se v tělocvičně ve Višňové uskutečnilo divadelní představení,

které zajistilo „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Do naší školy přijeli herci s

představením „Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná“.

Kombinované loutkoherecké představení na motivy několika známých bajek. V úvodu nejprve představí postavu mudrce Ezopa, který pak s pomocí loutek vypráví své příběhy humornou formou přitažlivou i pro nejmenší diváky. S využitím prvků interaktivního divadla Ezop komunikuje s publikem, posouvá děj k pointě a nechybí ani typické ponaučení na závěr každé bajky. 

Třeba na příběhu O chytré lišce, která ukradne vráně sýr, ukazuje, že je třeba nebýt hloupý a mít se na pozoru před těmi, kteří přehnaně lichotí. Předvede slavný závod zajíce a želvy, který je o tom, že úsilí často předčí schopnosti, a také bajku O dvou kupcích, kteří se perou o stín z osla a ten se pak směje. Poslední bajkou je příběh O pyšném orlu, kterého potrestal malý chrobák, neboť vytahovat se na menšího se může vymstít.

Cílem představení bylo modernější formou zprostředkovat současným žákům tyto více než dva a půl let tisíce staré příběhy, které vyprávějí o kladných a záporných lidských vlastnostech, přičemž mudrování bylo odlehčeno prvky grotesky a doplněno několika písničkami.

 

Městské muzeum Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant

V pondělí 3. dubna jela 2. třída na výlet do „Městského muzea“ ve Frýdlantu. Průvodkyně provedla žáky historií města Frýdlantu a představila mnoho dobových exponátů. Žáci se seznámili s dobovým vybavením domácností, nábytkem a dokonce 

i se zbraněmi nebo mučícími nástroji.

V hlavních prostorách muzea si také prohlédli malou obrazovou galerii sestavenou z děl frýdlantských malířů a grafiků představující Frýdlant v různých historických obdobích.

Významnou osobností města byl Albrecht z Valdštejna, vévoda frýdlantský, kterému byla v muzeu věnována celá jedna místnost. Součástí expozice byl vybavený měšťanský pokoj a selská jizba.

Žáci odcházeli z muzea s pocitem, že viděli něco zajímavého a hezkého.

Pěkný výlet jsme zakončili sladkou dobrůtkou v kavárně na náměstí.

 

Projektový den- poznáváme okolí Frýdlantska-1.+3.třída

V pondělí 3.4.2023 jsme se s žáky 1.a 3. třídy vydali na zajímavou naučnou Lesní stezku ve Frýdlantu. Lesní naučná stezka je příjemnou spojnicí Křížového vrchu s areálem tenisových kurtů, Zámeckým pivovarem Frýdlant, Státním hradem a zámkem Frýdlant a centrem města.

Během procházky žáci ve skupinkách plnili zajímavé úkoly. Hledali rostliny, odpovídali na kvízové otázky spojené s informačními tabulemi a naslouchali zvukům, které nás provázeli. Vycházku jsme zakončili sladkou tečkou v Kavárně na náměstí.

Všichni jsme si odnesli krásný zážitek z vycházky, kterou jsme si užili i přes chladnější počasí.

Vynášení Morany

Vynášení Morany

Na závěr měsíce března jsme si ve škole první dvě vyučovací hodiny připomněli prastarý pohanský zvyk Vynášení Morany/Moreny/Zimy/Smrti. Všechny tyto názvy se používaly. My jsme vynášeli Moranu, která symbolizovala smrt, nemoc, bídu a vše co lidem škodí. Moranu vyrobili žáci páté třídy na hodině pracovních činností. Během 3. a 4. vyučovací hodiny jsme se průvodem vydali po obci ve veselých barvách, které představovaly jaro- první třída byla oblečena do žluté a oranžové, druhá do červené a růžové, třetí a čtvrtá do zelené, pátá do modré barvy. Během průvodu jsme recitovali dvě básně, které vítali jaro a vyháněli zimu. Průvod jsme ukončili u hasičárny ve Višňové, kde nám naši hasiči pomohli Moranu zapálit a poslat po potoce pryč, abychom se zbavili všeho zlého. Snad se nám také podařilo přivolat jaro!

Plavecké kurzy

Plavecké kurzy

Od ledna do března probíhaly povinné plavecké kurzy pro žáky 2.-4.třídy. Žáci se učili vydechovat do vody, splývat na břiše a na zádech. Většina se naučila plavecký styl prsa. Někteří zvládají bravurně i znak.  Na závěr kurzů bylo připraveno malé pohoštění pro nové plavce. Při závěrečném hodnocení žáci obdrželi medaile a diplomy. Všechny musím moc pochválit, zvládli to na výbornou. Plavčíci je stále chválili a těší se na další kurz s naší školou.

ZÁPIS DO MŠ - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DO MŠ - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní škola a mateřská škola Višňová Vás zve na

Zápis do MŠ

v pátek 5.května 2023 od 14.00 do 16.00 hodin

 

K zápisu doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost s potvrzením o povinném očkování od lékaře.

Podrobné informace naleznete v sekci MŠ-dokumenty.

ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Základní škola a mateřská škola Višňová Vás zve na
Zápis do 1.třídy
Ve středu 26.dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin
 
Podrovné infromace naleznete v sekci ZŠ-dokumenty.

Naivní divadlo Liberec-1.+2.třída

Naivní divadlo Liberec-1.+2.třída

V pondělí 27. 2. 2023 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili dětského divadelního představení „Teď“. 

Byl jednou jeden pán

 a ten měl čtyři vesty.

Na každé vestě má tři kapsy

a v každé kapse čtyři kapsičky.

A v každé kapsičce má sedm zrnek rýže.

A velmi dobře ví,

že bez nich by neudělal ani krok.

 Divadelní koncert o plynutí času se inspiroval rokem, který má dvanáct měsíců. Ukazoval na týden a jeho sedm dní, na čtvero ročních období. Noc, která střídá den, a ráno je pak moudřejší večera. Všední dny, po kterých následuje víkend. Nekonečně dlouhý školní rok zakončený kratičkými prázdninami.

A také hodina, minuta, vteřina…. Teď!

 Představení pojednávalo o čase, jeho rozmanitosti, jeho neustálém plynutí, a také o odlišném vnímání času z pohledu dětí a dospělých.

Žáčci s napětím sledovali celý koncert, a zároveň se aktivně zapojovali do děje. Dětské úsměvy na tváři prozrazovaly, že se dětem divadelní koncert velice líbil.

Adriana Macková, Zdenka Zimová

 

 

Masopustní průvod obcí

Masopustní průvod obcí

V pátek 17. 2. 2023 se neslo naší vesnicí veselí, radost a smích od našich dětí ze ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY. Konal se již tradiční masopustní průvod, na který se těšily děti i dospělí a vzorně si připravili masky nejen klasické (Večerníček, vodník, čarodějové a čarodějnice, piráty a loupežníky, stařenku, různorodá zvířátka a další), ale i moderní (postavy z PC her a filmů).

Před chystaným a ohlášeným průvodem proběhla v ZŠ „Promenáda masek“. Porota neměla vůbec lehký úkol, soutěžilo se ve třech kategoriích a v každé vybrat tři nejoriginálnější masky byl opravdu „tvrdý oříšek“. Velmi jsme ocenili a pochválili všechny děti za krásné nápady a provedení masek. Každá maškara dostala při závěrečném hodnocení sladkou odměnu, ale na pomyslné stupně vítězů se dostalo deset oceněných. Maškary byly odměněny diplomem a výborným koláčem jako velkou medailí.

Kategorie: 
1.třída:              
1. Honzík Mrklas - Minecraft-panáček
2. Tobík Vestfál - veselý klaun
3. Kryštof Lang - červené autíčko

             
2.-3. třída:        
1. Ema Mocová- medúza
2. Barča Seifertová - stařenka
3. Anička Houdová -šnek

4.-5. třída:       
1. Honza Vondrovský - vodník
2. Barča Modráčková – gepardice
3. Zuzka Erbanová + Kája Linková - Hermiona a Ginny z Bradavic

                                                                                                              

Celý průvod doplnily básničky a říkanky, které děti trénovaly společně s doprovodem  učitelů. Děkujeme všem, kteří přišli děti obdivovat a podpořit, a všem kdo „maškary“ odměnili během průvodu. Za rok naviděnou a naslyšenou!!!

      Irena Fejtková

Naivní divadlo Liberec- 3.-5.třída

Naivní divadlo Liberec- 3.-5.třída

8. 2. 2023 žáci 3. – 5. ročníku společně navštívili divadelní představení Hvězdný posel v Naivním divadle v Liberci. Představení bylo inspirováno životem slavného astronoma Galilea Galilei a teorií obíhání planet kolem Slunce. Divadelní představení se dětem velmi líbilo a dokázalo svým zajímavým pojetím zaujmout jak mladší, tak i starší žáky. Děti se přiblížily atmosféře doby, ve které Galileo žil a zjistily, že nebylo vůbec jednoduché oponovat tehdejšímu tvrzení o pohybu Slunce. Představení bylo doplněno krásnými loutkami a je důkazem toho, že i náročné téma výuky se dá dětem podat zábavnou formou.

Lenka Langová

Cesty za poznáním do Střevliku

Cesty za poznáním do Střevliku

V měsíci únoru jsme se do Hejnic vydali hned dvakrát. Nejprve čtvrťáky a páťáky čekal program Cesta kolem světa, v němž jsme se všichni rozděleni do výzkumných skupin aktivně zapojili do zkoumání různých přírodních oblastí na Zemi od tropických deštných amazonských lesů přes africké savany, vyprahlé pouště až do drsných polárních oblastí. Z připravených materiálů se podařilo připravit prezentaci o fauně i flóře a seznámit s nejzajímavějšími zjištěními ostatní spolužáky. Zhlédli jsme též několik krátkých a poutavých videoukázek.

O pár dnů později vyrazili třeťáci se čtvrťáky hledat odpovědi na otázku z názvu programu Proč si vosy staví hnízdo z papíru? O hmyzu, z něhož mají mnozí strach, se přítomní žáci dozvěděli spoustu nových zajímavých informací o vývoji z vajíčka až po dospělého jedince, o způsobu života. Prakticky si vytvořili z kašovité papírové hmoty pomocí formiček 3D výtvory. V klubovně i venku na zahradě si nakonec zahráli několik pohybových her inspirovaných životem tohoto hmyzu.

Oba programy byly zpestřením přírodovědného učení a byly pro žáky jistě přínosné.

Dobroslav Buřita

Poděkování

Poděkování

Chtěla bych moc poděkovat zřizovateli OÚ Višňová za možnost se zapojit do projektu SZIF. Díky projektu jsme mohli vybavit dvě třídy novými židlemi a lavicemi. A celkem tři třídy mají nově interaktivní tabuli s dataprojektorem. Moc nám to pomáhá při výuce. Děkujeme za vánoční dárečky pro zaměstnance a hlavně žáky! Moc si toho vážíme.

                                                                                                                                                                              Mgr. Adéla Paříková

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Ve středu 21.12. proběhly ve třídách tradiční vánoční besídky. Děti jedly cukroví, pily čaj, zpívaly koledy a hrály různé vánoční hry. Dozvěděly se i něco o vánočních tradicích a zvyklostech. Pouštěly si české pohádky a na závěr dopoledne si rozdaly dárečky. Byl to moc příjemný a radostný den.

Planetárium- IQLANDIA

Planetárium- IQLANDIA

Ve středu 14. 12. navštívili žáčci 1. a 2. třídy ze ZŠ Višňová planetárium v Liberci. V iQLandii na žáčky čekal živě moderovaný pořad „Vesmír pro nejmenší“. Žákům bylo vysvětleno, jak je to se střídáním dne i noci, proč je pro nás Slunce tak důležité. Seznámili se s objekty Sluneční soustavy a dozvěděli se, čím je která planeta výjimečná. Také si nezapomněli prohlédnout i naši galaxii – Mléčnou dráhu. Návštěva planetária se velmi vydařila, žáčci si odnesli nevšední a nezapomenutelné zážitky.
Mgr. Zdenka Zimová

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu

Dne 26.11. 2022 skupinka čtrnácti dětí z druhé až páté třídy vystoupila s krátkým pěveckým programem při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu ve Višňové. Samotnému vystoupení předcházelo několik nácviků, aby se děti pěvecky sladily a nacvičily rytmický doprovod k vánočním koledám. Všechny děti se do nácviků zapojily s opravdovým zápalem a nadšením. Společně strávený čas si užily s neskrývanou radostí.  V prosinci nás čeká ještě vystoupení v rámci předvánočního koncertu v kostele, v obci Andělka. Pro děti bude vystoupení v těchto prostorách dalším netradičním a svátečním zážitkem.

                    Mgr. Lenka Langová

1.třída- návštěva knihovny

1.třída- návštěva knihovny

15.11.2022 vyrazili naši nejmladší školáčci do obecní knihovny na zajímavý program. Hned u dveří je uvítala usměvavá paní knihovnice s paní Pézlovou, která si pro školáčky připravila velice zábavný program plný pohádkových hádanek s písmenky, rébusů, četby a informací, prokládaný pohybovými aktivitami.

Žáčci se dozvěděli, s čím se mohou v knihovně setkat, jak se chovat ke knihám, jak se stát členem obecní knihovny a další cenné informace.

Věřím, že všechny získané poznatky byly pro žáčky přínosem a brzy se někteří z nich stanou platnými členy místní knihovny.

Už se těšíme na další setkání v knihovně, příště jako aktivní čtenáři.

 Mgr. Adriana Macková

Lesy ČR

V pátek 11.11.2022 jsme se setkali se zástupci Lesů ČR z Frýdlantu, kteří si pro nás připravili zábavnou formou seznámení s lesem a jeho prostředím. Připomněli jsme si, co v lese roste, a co tam můžeme potkat. Součástí programu bylo i seznámení dětí s tím, jaký má les pro člověka význam.

Žáci 1.-3. ročníku měli program na cyklostezce „v Bažině“, kde pro ně byla připravena praktická stezka s úkoly.

Pro žáky 4. a 5. ročníku byl připraven názorný program ve třídě.

Lesníci žáky pochválili za dobré znalosti z oblasti lesního hospodářství a jistě některé ze žáků podnítili k přemýšlení o ochraně lesa.

Děkujeme lesníkům za příjemné dopoledne a budeme se těšit na další setkání.

Mgr. Adriana Macková 

 

 

Zdravá 5 (preventivní program)

Zdravá 5 (preventivní program)

10.10.2022 se žáci první třídy zúčastnili celorepublikového vzdělávacího programu Zdravá 5 pod záštitou Nadačního fondu Albert. Dvouhodinový program byl zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé výživy. 

Výuka byla zaměřena na seznámení žáků s pěti základními zásadami zdravého stravování. Během programu žáci soutěžili a sbírali „pětky“ do svých týmových pokladniček, „pětky“ na závěr žáčci proměnili v upomínkové dárky.

Celá akce se velice vydařila a žáci byli spokojeni.

 Mgr. Adriana Macková

 

Ochrana člověka za mimořádných situací + preventivní aktivity

Ochrana člověka za mimořádných situací + preventivní aktivity

Poslední zářijový den jsme si ráno opět vyzkoušeli nácvik evakuace při požáru školy. Žáci se společně s třídními učiteli evakuovali před budovu školy. Zvládli to v čase necelých dvou minut.

Po návratu do školy jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina měla přednášku od Policie ČR, která se týkala bezpečnosti v silničním provozu. Zde se žáci seznámili například s tím, jak má správný policista vypadat. Menší děti dále rozebíraly bezpečnost z hlediska chodce a starší děti i z pohledu cyklisty. Tedy především se probírala chůze a jízda na kole (základní vybavení) v silničním provozu, bezpečnostní prvky chodce a cyklisty. Žáci byli i aktivně do přednášky zapojováni. Například si hráli na policistu a autíčko, když si ukazovali povely policisty při řízení dopravy.

Druhá skupina měla přednášku vedenou metodikem prevence Adélou Paříkovou na téma Tabák a tabákové výrobky. S dětmi jsme se bavily o tom, co jsou tabákové výrobky a jaká přináší rizika pro naše zdraví. Podrobněji jsme se s žáky věnovali problematice nikotinových sáčků, které jsou teď hitem u dětí na školách. Bohužel se tato problematika dotýká i žáků prvního stupně. Aktivita byla vedena především k tomu, aby děti věděly, jak nikotinové sáčky vypadají a jak jsou pro děti nebezpečné!

   Mgr. Adéla Paříková

Sportovní projektový den

Sportovní projektový den

Sportovní projektový den

Po státním svátku jsme pro děti  ve čtvrtek 29.9. připravily sportovně zaměřený projektový den. Chtěli jsme, aby se děti s radostí hýbaly, měly cíl a byly ještě chvíli na čerstvém vzduchu. I přes ranní chladné počasí se nám výlety vydařily. Podrobný popis níže:

 

1.+2.třída

Žáčci 1. a 2. třídy vyrazili pěšky ze školy na tematickou stezku do Poustky s názvem Cesta řemesel, odkud pokračovali Pohádkovým lesem zpět do Višňové. 

Na Cestě řemesel žáčky provázelo osm symbolických soch, které znázorňují řemesla, která se podílí na stavbě domu. Žáci postupně hádali jednotlivá řemesla a odpovídali na kvízové otázky. Po zhlédnutí této naučné stezky pokračovali na Cestu pohádkovým lesem. Po cestě lesem žáci plnili ve družstvech zadané úkoly se zaměřením na pohybovou aktivitu. Sportovní dopoledne bylo zakončeno hledáním sladkého pokladu.

Počasí nám přálo a sluníčko nás občas zašimralo. Vrátili jsme se všichni v pořádku, příjemně unaveni, ale spokojeni.

 Mgr. Adriana Macková

3.třída

 

Třetí třída vyrazila pěšky v osm ráno od školy směr Víska-Kunratice-Heřmanice. Našim cílem se stala rozhledna v Heřmanicích. Trasa byla dlouhá cca 12 km. V polovině cesty jsme si dali rodiči nachystanou svačinku na fotbalovém hřišti v Kunraticích. Po cestě lesem z Kunratic jsme si stihli zahrát i několik her. U rozhledny jsme byli pár minut před jedenáctou hodinou dopolední. Cesta nám tedy trvala cca 3 hodiny. Musím říci, že na děti je to opravdu velký výkon. Jsem na ně hrdá, protože to zvládly na výbornou. Při dlouhém čekání na autobusy směr Frýdlant jsme stihli navštívit ještě dětské hřiště v Heřmanicích a Dětřichově, kde se žáci dostatečně „vyblbli“. Jako odměna po dlouhém dni nám bylo občerstvení ve Frýdlantu. Potom jsme se vlakem dopravili zpět domů do Višňové.

 

   Mgr. Adéla Paříková

4.+5.třída

 V rámci sportovního dne jsme po svátku sv. Václava vyrazili se čtvrťáky a páťáky na rozhlednu Císařský kámen, ze které jsou pěkné výhledy na Liberec i Jablonec, na Ještědský hřeben i jižní svahy Jizerských hor. Vlakem jsme z Višňové dojeli do Jeřmanic, odkud jsme se vydali na vcelku pohodlnou cestu přes Milíře na rozhlednu. Počasí bylo příjemně podzimní, takže se nám pohodlně vykračovalo až do cíle našeho putování, do Vratislavic. Kromě opakování přírodovědných a vlastivědných znalostí a dovedností jsme se též seznámili s historií této oblasti Liberecka, a to návštěvou samotného císaře Josefa II.

                                                                                                                                          Mgr. Dobroslav Buřita

Výlet z pohledu žáků:

Byl to čtvrtek 29.9. Jeli jsme vlakem do Jeřmanic. Šli jsme po zelené značce a dále lesem až k památníku obětem prusko-rakouské války. Tam jsme se najedli a potom pokračovali až na rozhlednu Císařský kámen, kde je opravdu větší kámen s nápisem Kaiser Josef II. Když jsme šli na rozhlednu, tak se mi zdálo, že se celá kývala a hodně jsem se bála. Pak už nás čekala jen cesta zpět po žluté až na nádraží ve Vratislavicích nad Nisou. Výlet se mi líbil.

                                                                                                                                             Hana Galasová

                                                                                                                                                             (žákyně 5.třídy)

 

Ve čtvrtek 29.9. ráno jsme odjížděli na rozhlednu Císařský kámen. Po cestě na rozhlednu jsme v pracovním listu plnili různé úkoly. Po příchodu k rozhledně, jsme měli čas na jejich dokončení. Potom jsme vystoupali až na vrchol rozhledny a dívali se po okolí. Ale jen chvíli, protože přišly mraky a najednou nebylo nic vidět. Pak už nás čekala jen cesta zpět. Výlet byl moc pěkný.

                                                                                                                                               Karolína Linková

                                                                                                                                                            (žákyně 5.třídy)
Den s IZS ve Frýdlantu

Den s IZS ve Frýdlantu

V pátek 16. září 2022 se zúčastnili žáci druhé a třetí třídy „Dne s IZS“ ve Frýdlantu. Žáci si prohlédli vybavení a ukázky z činností dobrovolných hasičů, městské a státní policie, armády a zdravotních záchranářů.

Během akce žáci plnili vědomostní úkoly se zaměřením na oblast IZS, za které získali malé dárečky. Celá akce se žákům velice líbila.

            Mgr. Zdenka Zimová

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1.září byl slavnostně zahájen školní rok 2022/2023. Již tradičně jsme se sešli všichni před budovou základní školy. Přivítáno bylo třináct nových prvňáčků. Moc jsme se na ně těšili a doufáme, že se jim u nás bude líbit. Provázející třídní učitelkou je paní Mgr. Adriana Macková.

                      Držíme palce, aby přechod z MŠ byl pro ně co nejjednodušší.

                                                                                                                                                         Mgr. Adéla Paříková

Zahájení školního roku 2022/2023

podrobné informacepodrobné informace

Začátek školního roku 2022/2023

Začátek školního roku 2022/2023

 

 čtvrtek 1.září v 8.00

(před budovou ZŠ)

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici technický pracovník

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Vesnice roku

Vesnice roku

Ve stejný den jako atletické závody v Liberci se konala i soutěž o Vesnici roku. Naše děti se zapojily do programů, které mohla shlédnout hodnotící komise. Několik žáků ukázalo hasičský útok pod vedením paní Erbanové. Jiní se zapojili v Obecní knihovně, kde přednášeli báseň O vodě. Kuchtíci z kroužku vaření  pod křídly paní vychovatelky Fejtkové připravili pro komisi sladké pohoštění s malým překvapením na závěr. Nemohu také zapomenout na dvě slečny z páté třídy, které hrdě reprezentovaly naši školu a spolek I.O. na přehlídce spolků v KD Víska.

                      Moc děkuji všem dětem, které se zapojily. Bez vás by to nešlo!    Jsme na vás pyšní!                                                     

                                                                     Vaše ředitelka,

                                                                              Adéla Paříková

Atletický trojboj

Atletický trojboj

Vzhledem k tomu, že máme velmi šikovné děti v atletice, tak je pan učitel Buřita přihlásil do soutěže s názvem Atletický 3boj s Adamem. Pod záštitou Libereckého kraje se tato soutěž konala na atletickém stadionu v Liberci 19.května. Vybraní žáci soutěžili ve třech disciplínách- běh na 50m, hod míčkem a skok do dálky.

 

 

Výsledky byly následující:

1.třída (dívky)- Týna Mládková-7.místo

1.třída (chlapci)- Martin Slípka- 16.místo

2.třída (chlapci)- Vít Kalivoda- 16.místo a Jan Linka-19.místo

3.třída (chlapci)- Marek Pařík- 4.místo

4. třída (chlapci)- Mikuláš Fátor- 25.místo

5.třída (dívky)- Jana Bečvářová- 5.místo a Tereza Mládková- 7.místo

Děti byly skvělé! Děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Do krajského finále, které se koná v Turnově 2.6.2022 postupují vždy soutěžící na prvních čtyřech místech. Naši školu bude tedy dále reprezentovat Marek Pařík.

                                       Držíme palce a přejeme hodně štěstí!

Přehazovaná Liberec

Přehazovaná Liberec

Již minulý měsíc se žáci 4. a 5.třídy zúčastnili základního kola v přehazované na ZŠ Vrchlického, protože se umístili na 2.místě, tak postoupili do okresního finále, které se konalo 11.5. na ZŠ Dobiášova v Liberci. Tam jely opět děti, které si to v minulém kole vybojovaly a opravdu si to zasloužily. Trénovaly v rámci hodin tělesné výchovy i kroužku sportovních her. Žáci bojovali ze všech sil, ale na protihráče tentokrát nestačili. Získali krásné čtvrté místo.

                              Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Zápis k povinné školní docházce proběhl ve čtvrtek 28.4. Dorazilo celkem 19 dětí. Zákonní zástupci tří z nich podali rovnou žádost o odklad povinné školní docházky. Dalších 16 dětí se vydalo plnit úkoly na připravená stanoviště. Za splněný úkol dostaly děti razítko do památečního listu. Na závěr svého putování po škole dostaly upomínkový list, zasloužené odměny a něco dobrého na cestu domů. Muffiny pro děti upekli žáci z kroužku vaření s paní  vychovatelkou Irenou Fejtkovou. Musím říci, že děti byly opravdu moc šikovné a těšíme se, až je zase v září uvidíme. 

     Mgr. Adéla Paříková

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Do třetice jsme se v dubnu zúčastnili i florbalového turnaje, který se konal také v Liberci na ZŠ Lesní. Hrdinně se přidaly i tři dívky. Chlapců nemáme ve škole mnoho a dívky jsou v týmu povoleny. Žáci 4. a 5.třídy se zapojili do turnaje s velkým nasazením. Tentokrát se žáci trochu zapotili, protože hrálo celkem 5 týmů z různých škol. V bráně nás reprezentovala Zuzka Erbanová. To vyzdvihuji, protože dívky v bráně nejsou normálně k vidění. Děkuji Zuzce za odvahu. Ostatní také výborně reprezentovali svoji školu a zaslouží si velkou pochvalu.

        Děkuji všem sportovcům!!!

                 Adéla Paříková

Přehazovaná

Přehazovaná

Jako další sportovní aktivitu jsme si tentokrát vybrali přehazovanou, které se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy. Hráli v šestičlenném družstvu vždy 3 dívky a 3 chlapci. Musím žáky velmi pochválit, protože právě probíhají kurzy plavání. Děti nemohly skoro trénovat, protože jezdily v rámci hodin tělesné výchovy do plaveckého bazénu. I tak jsme rychle zopakovali základní pravidla a snažili se natrénovat co se dalo. Turnaj se konal v Liberci na ZŠ Vrchlického. Některé sety jsme prohráli a jiné zase vyhráli. Myslím, že všichni byli moc spokojeni. Pořadatelé, děti i učitelé. Dokonce jsme dostali nabídku uspořádat  ještě další turnaj u nás ve Višňové.

 Děkujeme a budeme se těšit na další hru!

Mc Donald´s Cup

Mc Donald´s Cup

Po dlouhé době jsme se mohli konečně zapojit do sportovních soutěží, které byly kvůli Covidu úplně zastaveny. Naši žáci se už nemohli dočkat, až konečně vyběhnou na fotbalové hřiště s umělou trávou, kde se konala tradiční fotbalová soutěž Mc Donald´s Cup. Proběhla ve dvou kategoriích- 1.-3.třída a 4.-5.třída. Bohužel se letos do soutěže přihlásily jen školy Višňová a Frýdlant. Slabou účast z našeho výběžku si vysvětluji především tím, že děti tolik nemohly trénovat. My jsme rádi přijali pozvání a do Frýdlantu vyrazili. Byla to příjemná změna. Naše děti skončily na krásném druhém místě.

 Moc děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Zápis do 1.třídy 2022/2023

Zápis do 1.třídy 2022/2023
Zápis do 1.třídy 
proběhne ve čtvrtek 28.dubna 2022 od 13.00 do 16.00 hodin
K zápisu doneste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Podrobné informace naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.
Dotazy na tel: 725 554 521 
Mgr. Adéla Paříková

Zápis do MŠ Višňová 2022/2023

Zápis do MŠ Višňová 2022/2023
Zápis do MŠ Višňová proběhne v pátek 13.května 2022 od 15.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy.
K zápisu doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněné a potvrzené dokumenty            (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání+potvrzení o očkování dítěte).

Podrobné informace naleznete v sekci Mateřská škola-dokumenty.
Dotazy na tel: 725 554 521 
Mgr. Adéla Paříková

Pozvánka na velikonoční dílny

Pozvánka na velikonoční dílny

Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Velikonoční dílnu, která se uskuteční v budově ZŠ Višňová. Můžete se přijít podívat ve středu 13.4. a něco hezkého si vytvořit v čase od 13.00 do 16.00 hod.

Je připraveno velikonoční tvoření pro děti i rodiče (prarodiče, kamarády…). Rádi uvidíme také naše bývalé žáky, kolegy….. Všichni jste srdečně zváni. 

                     Kolektiv ZŠ Višňová

Preventivní programy- Maják

Na začátku března navštívila naši školu organizace Maják, která připravuje pro žáky preventivní programy. Děti se zapojily do těchto programů:

 

3.třída- Já a internet

Program skrze aktivity poukazuje na možná nebezpečí na internetu. Žáci pracují s příběhy, pomocí kterých jsou nastíněna základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor je věnován i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále je kladen důraz na nebezpečí kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení informací ve virtuálním prostředí.

 

4.třída-Alkohol a kouření

Formou aktivity žáci nejprve pracují s fotografiemi, které znázorňují škodlivé a zdraví prospěšnénčinnosti. V návaznosti na to je věnován prostor škodlivosti užívání alkoholu a nebezpečí závislosti. Poté žáci pracují s obsahem cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření. Příběhem je přiblíženo riziko vzniku závislosti na kouření.

 

5.třída-Jsem originál

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty. Další část je zaměřena na vzájemný respekt, pomocí obrázkových karet je probráno fungování a vztahy v třídním kolektivu. Dále je otevřeno téma šikany, žáci pracují s dramaticky ztvárněným příběhem. Poté probíhá společná aktivita pro rozvoj spolupráce a komunikace.

 

Masopustní průvod

Masopustní průvod

Na konci měsíce února jsme se zapojili do masopustního veselí a prošli si naši krásnou vesnici v maskách. Letos se zapojily všechny třídy a překonali jsme rekord v počtu masek. Přidali se i  třídní učitelé, to mě velmi těší. Masky byly úžasné. Někteří žáci se opravdu nadchli do jejich výroby. U mateřské školy se k nám na malou chvíli připojily dětičky z MŠ. Bohužel se nás trochu bály, proto jsme se po malé chvíli museli rozdělit. Během průvodu jsme tedy podnikli dvě zastávky u MŠ a OÚ, kde děti po krátkém vystoupení dostaly sladkou odměnu. Letos pro nás složila masopustní báseň Terezka Jindráková z 5.třídy. Ještě jednou za to děkuji.

Soutěž v maskách dopadla následovně:

1.třída

1. Alexander Hejduk

2. Adriana Nguyen

3. Barbora Seifertová

 

2.+3.třída

1. Anna Houdová

2. David Kremina

3. Marek Pařík

 

 

4.+5.třída

1. Jan Vondrovský

2. Pavel Šubrt

3. Matěj Marek

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

V měsíci únoru se děti mohly zúčastnit školního kola recitační soutěže, které pořádáme na půdě školy každý rok. Žáci recitovali před porotou v učebně přírodních věd. Musím všechny pochválit za to, že se velmi dobře připravili a básničky se opravdu naučili. Hodnotili jsme samozřejmě nejen to, jak děti báseň umí, ale hlavně to, jak ji přednáší. Jak se dokáží vcítit do přednesu. Kritérií hodnocení bylo několik. Hlavně se žáci vyzkoušeli vystupovat před porotou, spolužáky. Učí je to zdravě překonat trému. Děkuji všem za účast a prezentaci školy.

 

 

V kategorii 1.třída je umístění následující:

 1. Týna Mládková
 2. Magdaléna Krejčíková
 3. Emma Veselá

 

Kategorie 2.+3.třída

 1. Anna Houdová
 2. Ema Mocová
 3. Marek Pařík

Kategorie 4.+5.třída

 1. Eliška Kreminová
 2. Samuel Šíma
 3. Selena Bacsová

Mgr.Adéla Paříková

Přebor škol v šachu

Přebor škol v šachu

Po covidové pauze se v únoru opět uskutečnil Přebor škol v šachu. Naši páťáci se zúčastnili krajského kola v Liberci a v kategorii 1. stupně ZŠ si nevedli úplně špatně. V konkurenci 6 škol chyběl půlbod ke čtvrtému místu. Hráli jsme ve složení Martin Punčochář (2 body), Pavel Šubrt, Samuel Šíma (oba 1,5 bodu) a Radek Kremina (1 bod). Zvítězil Turnov před Českou Lípou a Libercem (ZŠ Broumovská). Nejvíce se nám vydařil zápas proti liberecké Doctrině, kterou jsme porazili 3:1. Díky malým herním zkušenostem jsme nedokázali využít s některými soupeři velkou převahu a partie zakončili patem, což je situace, kdy soupeřův král není ohrožený šachem, ale nemá jediné volné pole, na které by mohl vstoupit. Přesto hodnotím účast na turnaji jako úspěšnou, protože jsme se mohli poměřit s vrstevníky z různých koutů Libereckého kraje, z nichž se někteří účastní i republikových přeborů.

              Mgr. Dobroslav Buřita

Výpis z vysvědčení

Výpis z vysvědčení

Na závěr 1. pololetí školního roku 2021/2022 si žáci v pondělí 31.1. převzali Výpis z vysvědčení. Pro děti byl tento začátek roku opět těžký, ale zvládly to! Moc jim děkuji za jejich píli a přeji hodně úspěchů v dalším pololetí.

 Mgr. Adéla Paříková

Výpis z vysvědčení

Na závěr 1. pololetí školního roku 2021/2022 si žáci v pondělí 31.
1. převzali Výpis z vysvědčení. Pro děti byl tento začátek roku opět těžký, ale zvládly to! Moc jim děkuji za jejich píli a přeji hodně úspěchů v dalším pololetí.

 Mgr. Adéla Paříková

Projektové dny ve škole- šablony III

Projektové dny ve škole- šablony III

Ve středu 5.ledna nás ve škole navštívil Střevlik. Přijel za námi se třemi výukovými programy, kterých se zúčastnily děti z celé školy. Programy vybrali třídní učitelé a spolu s dětmi se do nich zapojovali.

První a druhá třída se zapojila do programu Pes přítel člověka. Děti se seznámily s pejskem Flokim, speciálně vycvičeným a certifikovaným pro práci s dětmi. S pomocí canisterapeutických aktivit se učily pejskovi důvěřovat a lépe mu porozumět. Dozvěděly se, jak psi vnímají svět a naučily se, jak se k pejskovi správně chovat.

Žáci druhé a třetí třídy se věnovali programu s názvem Tetřívkův taneček. Cílem bylo, aby si žáci představili vzácného ptáka tetřívka (jeho vzhled, čím se živí, v jakém prostředí žije…). Přiblížili si, proč tetřívků ubývá a co je ohrožuje. Pochopili význam ptačích námluv a seznámili se s různými hlasy ptáků.

A jako poslední se žáci páté třídy zúčastnili projektu Dlouhá cesta lososa. Hlavním cílem bylo se seznámit s našimi běžnými rybami a jejich stavbou. Představit lososa, jeho neobvyklý a zajímavý způsob života, důvody jeho ohrožení a možnosti ochrany. Procvičit smysly dětí. Byly zařazeny různé smyslové aktivity/hry. Na závěr si děti vyrobily vlastní rybičku ze šišek a vosku.

Musím říci, že aktivity byly opravdu velmi hezky připravené. Děti byly nadšené a projektový den si užily. Některé hry ( např. Na lososa) jsme zapojili v dalších hodinách tělesné výchovy. Moc děkujeme ekologickému středisku Střevlik za příjemnou spolupráci.


Mgr. Adéla Paříková

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Poslední školní den si žáčci letos konečně užili ty správné vánoční besídky, které patří k závěru roku. Poslouchali koledy, popíjeli čajíčky a jedli cukroví. Pod stromečkem si rozbalili dárečky a na závěr si zahráli několik her. Atmosféra byla velmi příjemná. Děti odcházely s úsměvem na tváři!

Mgr. Adéla Paříková

Rozloučení s ledem

Rozloučení s ledem

Žáci 5.třídy se již naposledy zúčastnili 15.12. bruslení na stadionu ve Frýdlantu. Od ledna jezdíme opět plavat do plaveckého bazénu v Novém Městě pod Smrkem. Plavecký výcvik bude trvat 10 týdnů. Zimní radovánky už bohužel nestihneme. Rozloučili jsme se tedy s ledem a poslední bruslení si náležitě užili. Bruslili jsme celé dvě hodiny a po náročném tréninku jsme za odměnu šli na oběd do města. Domů jsme se vrátili unaveni a spokojeni. Už se těšíme na příští zimu!
Mgr. Adéla Paříková

Návštěva Naivního divadla v Liberci

Dne 10.12.2021 se žáci naší školy zúčastnili dopoledního divadelního představení - Lišák Renard.

Lišák Renard je loutková dobrodružná komedie inspirovaná legendami a příběhy o důvtipném lišákovi. Inscenace nás zavedla do období podzimu, kdy se zvířata připravují na zimu. 

Lišák Renard ale přichází o domov a všechny své zásoby. Když se mu nedostane pomoci od ostatních zvířat, usmyslí si, že to, co nedostane po dobrém, vezme si po zlém. Podniká loupežné výpravy a brzy je označen za největšího lupiče všech dob. Loupit ho baví čím dál víc, ale zapomíná na nebezpečí, která mu hrozí.

Návštěva divadla byla velmi příjemným zpestřením v předvánoční době. 

Vzhledem k aktuální situaci jsme mohli být v sále sami a nesetkali jsme se s žádným jiným kolektivem. 

 

      Bc. Jaroslava Sedlaříková

 

 

 

Vyhlášení sběru kaštanů a žaludů

Vyhlášení sběru kaštanů a žaludů

Tradičně se žáci školy zapojili do sběru kaštanů pro zvířátka v lese. Letos se zapojil rekordní počet dětí. To už dlouho nepamatujeme a také jim moc děkujeme. Zvířátka budou určitě moc vděčná.

Na prvním místě se umístil Samuel Šíma (5.tř.), následovala ho Hana Galasová (4.tř.) a bronzový byl Dominik Hucek (3.tř.). Vyhlásit soutěž přišel pan starosta Tomáš Cýrus a za myslivecké sdružení pan Antonín Erban. Moc děkujeme za krásné ceny!
  
Mgr. Adéla Paříková

                                                                                  

Návštěva Střevliku 3.+4.třída

Návštěva Střevliku 3.+4.třída

Ještě koncem listopadu se vydali třeťáci se čtvrťáky do Střediska ekologické výchovy LK v Oldřichově v Hájích na poznávání našeho ptactva. Pod vedením lektora Střevliku nejprve připravovali ve skupinkách krátké prezentace o vybraných druzích ptactva, po seznámení se s hlasy našich opeřenců si zasoutěžili rozděleni na dvě družstva v ptačím pexesu – ke zvukové ukázce hledali správný obrázek.

Vyzbrojeni dalekohledy jsme se na závěr vydali do přírody pozorovat ptáčky. Vytrvalé dopolední sněžení nám však neumožnilo je spatřit ve větším množství, a tak jsme si spíše užili více prvního letošního sněhu než zimou a větrem prokřehlých ptáčků zpěváčků. 

                                                                                                                           Mgr. Dobroslav Buřita

Zápis do MŠ Višňová na školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ Višňová na školní rok 2022/2023
Zápis do MŠ Višňová proběhne v pátek 13.května 2022 od 15.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy.
K zápisu doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněné a potvrzené dokumenty            (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání+potvrzení o očkování dítěte).

Podrobné informace naleznete v sekci Mateřská škola-dokumenty.
Dotazy na tel: 725 554 521 
Mgr. Adéla Paříková

Zápis do 1.třídy na školní rok 2022/2023

Zápis do 1.třídy na školní rok 2022/2023
Zápis do 1.třídy 
proběhne ve čtvrtek 28.dubna 2022 od 13.00 do 16.00 hodin
K zápisu doneste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Podrobné informace naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.
Dotazy na tel: 725 554 521 
Mgr. Adéla Paříková

Roušky - změna

Vážení rodiče a žáci,
od 14.3. se ruší povinnost nošení roušek a respirátorů v ZŠ a MŠ.  Děti jsou tedy po celou dobu bez roušek. 
 Adéla Paříková

Karanténa 2.tř. ZŠ

Vážení rodiče, 
žáci, kteří byli ve škole 1.-2.2., se setkali s pozitivním pedagogem. Karanténa nařízena KHS Liberec do 7.2. včetně. Žáci, kteří nebyli ve škole v tyto dny, nebo prodělali Covid v posledních 30 dnech od pozitivního PCR testu, přijdou v pondělí normálně do školy. 
Děkuji za pochopení, Adéla Paříková

Karanténa MŠ 3.2.-7.2.2022

Vážení rodiče, 
děti, které byly od pondělí do středy v MŠ ( 31.1.-2.2.), tak se ve školce setkaly s pozitivně testovanými osobami. Karanténu těmto dětem nařídila KHS Liberec do 7.2. včetně. V úterý 8.2. je školka opět v provozu. Bohužel se karanténa týká i zaměstnanců MŠ. Proto je uzavřena MŠ i pro děti, které v kontaktu nebyly.
Na testy děti nemusí, jen pokud mají příznaky. Pokud budou bez příznaků,tak se vrací zpět do MŠ v úterý 8.2.

Omlouvám se za komplikace, bohužel to jinak nejde. 
V případě dotazů mě kontaktujte.
 Děkuji za pochopení, Adéla Paříková (tel.: 725 554 521)Karanténa ZŠ-5.třída

Karanténa ZŠ-5.třídaVážení zákonní zástupci a žáci školy, 
 KHS Libereckého kraje nařídila žákům 5.třídy karanténu do 23.1.2022 z důvodu kontaktu s nakaženým pedagogem. Pokud nebudou mít děti žádné příznaky nemoci Covid-19, tak nemusí na PCR test. Kdyby se příznaky objevily, tak je objednejte na PCR test, který mají zdarma. V pondělí mohou děti zpět do školy, když nevykazují žádné příznaky nemoci. Po dobu 5 dnů musí ještě nosit roušku. 
Několik úkolů za čtvrtek a pátek vám pošlu do mailových schránek. Stačí vypracovat do pondělí 23.1. Kontrola proběhne ve škole. Bohužel nám po sněhové bouřce nejde ve škole internet. Budu se snažit, aby jste to měli ve schránkách v pátek dopoledne. 
Děkuji za pochopení, Adéla Paříková 

Karanténa MŠ od 11. 1. 22 až 15. 1. 22

Karanténa MŠ od 11. 1. 22 až 15. 1. 22

 Vážení rodiče,
níže jsou informace ohledně karantény v MŠ:

 • Karanténa se nyní počítá 5 dní od rizikového kontaktu, který byl 10.1.22 (tj. karanténa trvá od 11.1.22 – 15.1.22)
 • Neočkovaní (děti, případně vychovatelky), kteří budou bez potíží, se mohou 17.1.22 vrátit do kolektivu bez nutnosti absolvování PCR testu
 • Neočkovaní s potížemi musí kontaktovat svého praktického dětského lékaře o vystavení žádanky na PCR test a do doby výsledku testu vyčkat doma
 • Očkovaných a osob 180 dnů po prodělání nemoci Covid-19 se karanténa netýká. Také se netýká dětí, které nebyly od 10.1.2022 v MŠ.

 

Na závěr uvádíme, že pokud potřebují být rodiče s dítětem doma a čerpat OČR (ošetřování člena rodiny), je nutné obrátit se na pediatra, který může OČR vystavit, případně i na KHS prostřednictvím žádosti, kterou zašlete na email: ocr@khslbc.cz.Vzor žádosti najdete zde:  https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/zadost_ocr_KHS.docx

Mgr. Adéla Paříková (dotazy na telefonu 725 554 521, 727 807 786-vedoucí učitelka)

 

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

letáček pro rodiče a žákyletáček pro rodiče a žáky

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Preventivní antigenní testování od ledna 2022Vážení zákonní zástupci a žáci školy
od 3.1. do 16.1.2022 bude probíhat antigenní testování u všech žáků a zaměstnanců školy bez výjimky každé pondělí a čtvrtek. Tedy testují se všichni v ZŠ. Od 17.1.2022 pokračuje testování pouze v pondělí. Bližší informace o postupu naleznete v příloze nad textem.
Děkuji za pochopení, 
  Mgr. Adéla Paříková

Plán akcí na prosinec

Plán akcí na prosinec

     V nejbližší době nás čeká návštěva Naivního divadla v Liberci, které se bude účastnit celá škola. Naivní divadlo budeme mít celé pro sebe a třídy budou sedět odděleně. Dále pokračujeme v nácviku bruslařských dovedností od 2. až po 5.třídu. Nejmenší žáci (1.-2.tř.) se vydají na program Kouzlo Vánoc do Střevlíku v Hejnicích.  Nejočekávanější okamžik přijde hned na začátku prosince, kdy se přijdou do školy podívat čerti s Mikulášem a andělem. Tak snad nám ve škole někoho nechají a neodnesou všechny do pekla. Je tu sice pár zlobivců, ale určitě se napraví. No a v závěru už se nemůžeme dočkat vánoční besídky, která patří k nejlepším částem školního roku.

   Mgr. Adéla Paříková

Vánoční dílny-projektový den

Vánoční dílny-projektový den

Opět trochu netradičně jsme museli zvolit formu vánočních dílen jako projektový den, který jsme uspořádali ve škole v době vyučování. Bohužel nám špatná situace s Covidem nedovolila uspořádat tradiční vánoční dílnu otevřenou veřejnosti. Vymysleli jsme tedy vánoční tvoření pro děti, které probíhalo ve třídách. Skupinky tvořené celou třídou se točily po učebnách, kde si mohly vyrobit například adventní svícen, adventní věnec, přáníčka, svíčku nebo ozdobu na stromeček. Největší práci dalo dětem vyrobit věnce a svícny. Všechny děti se s tím popraly se ctí. Dalším opravdu „bojovým úkolem“ bylo vše dopravit v pořádku domů. Nesmím zapomenout na krásné vánoční pohoštění, které připravila paní vychovatelka Fejtková, kdy si děti mohly vypít pečený čaj, dopřát si kousek vánočního cukroví a koupit si jablečný závin nebo perníčky připravené paní učitelkou Zimovou. Jako každý rok si mohli žáci koupit drobnou vánoční výzdobu za symbolickou cenu. Veškerý materiál na vyrábění hradil spolek Inteligentní odpoledne. Opravdu moc děkuji za podporu školy. Atmosféra byla úžasná.

Všem pomocníkům také moc děkuji, protože bez nich by to nešlo.

   Mgr. Adéla Paříková                                                                                                                                  

Bruslení- 5.třída

Bruslení- 5.třída

Letos se nám konečně poštěstilo a můžeme opět jezdit bruslit na stadion do Frýdlantu.

V rámci hodin tělesné výchovy se žáci 4. a 5.třídy učí základy bruslení. Občas jim postavíme i překážkovou dráhu, aby se zdokonalovali. Musím říct, že se děti snaží naučit vždy něco nového. Na bruslení se těší a z toho mám největší radost já.

Mgr. Adéla Paříková

 

Návštěva OÚ Višňová

Dne 8.10.2021 jsme s žáky čtvrté třídy v rámci vlastivědy navštívili Obecní úřad ve Višňové u Frýdlantu. Hned při vstupu nás srdečně přivítal pan starosta Tomáš Cýrus.

Pan starosta celou návštěvu koncipoval do dvou bloků. První blok byl pojatý formou kvízu, kde měli žáci příležitost prověřit své znalosti o obci a práci OÚ.

Vzhledem k tomu, že se blížilo období komunálních voleb, ve druhém bloku jim pan starosta připravil překvapení. Žáci si mohli vyzkoušet volby „na nečisto“.  Zahráli si na voliče a volební komisi, což je velice pobavilo.

Během naší návštěvy se žáci dozvěděli mnoho nových informací o provozu celého Obecního úřadu a obci.

Děkujeme panu starostovi za velmi milé setkání a dobře připravenou přednášku, která dětem pomůže orientovat se na obecním úřadě.

   Mgr. Adriana Macková

 

Antigenní testování

Antigenní testováníVážení zákonní zástupci a žáci, 
 antigenní testy budou dále probíhat každé pondělí. Zatím je testování nařízeno do 28.2.2022.
Podmínky zůstávají stejné. Protože nemáme děti očkované (starší 12 let), tak se netestují pouze žáci, kteří doloží, že v posledních 180 dnech prodělali onemocnění Covid-19. Pokud testování odmítnete, tak musí žák po celou dobu pobytu ve škole mít roušku. 

       Děkuji za pochopení, Mgr. Adéla Paříková

Testování 22.11. a 29.11.2021-podrobné informace

Testování žáků 22.11. a 29.11.2021

Vážení zákonní zástupci, 
ve dnech 22.11. a 29.11.2021 proběhne opět testování žáků školy antigenními testy. Žák, který prodělal Covid-19 v posledních 180 dnech nebo je očkovaný, tak podstupovat testy nemusí. 
Pokud nebude dítě v den testu ve škole, tak mu bude proveden ihned po příchodu do školy. 
Jestliže si nepřejete dítě otestovat, tak musí být po celou dobu pobytu ve škole v roušce. Podrobné informace naleznete v příloze nad textem.
 
Děkuji za pochopení, Mgr. Adéla Paříková (ředitelka)

Výskyt onemocnění Covid-19

Výskyt onemocnění Covid-19Vážení zákonní zástupci, 
v páté třídě se vyskytla nákaza nemocí Covid-19.
Pátá třída zůstává do 15.11. ( s testem) nebo do 22.11. ( bez testu) v karanténě.
Podrobné informace mají zákonní zástupci ve svých mailových schránkách.        5. třída má výuku online. Ostatní třídy beze změn. 
 Děkuji za pochopení, Adéla Paříková

Zprávičky-kroužek vaření

 

Od října se v prostorách Klubu rozběhl Kroužek vaření. Každou středu se tu sejdou kuchtíci a kuchařinky, aby si připravili něco dobrého. Vyzkoušeli si vyřezávání a zdobení zeleniny a odnesli si domů "krokodýla". Upekli a nazdobili si dýňové muffiny , pochutnali si tortillách s kuřecím masem a zeleninovou směsí. Jsme moc rádi, že nám současná situace přeje a kroužek se může konat.

                                                                                                                             Irena Fejtková 

 

 

Ekologický program „Tonda obal“

 

Do školy jsme si tentokrát pozvali 18.10. návštěvu, která děti učila hravou formou třídit odpad. Žáci se spoustu věcí dozvěděli. Například si zopakovali, které suroviny lze třídit. Do jaké barvy popelnice patří. Která surovina je již jednou recyklovaná a dále se již netřídí. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak se správně třídí odpad. Do připravených plastových barevných popelniček třídili odpad ( ten byl napsaný na kartičkách). Program byl poutavý, poučný a zajímavý. Děti si odnesly spoustu dovedností a vědomostí.

                                                                                                                          Mgr. Adéla Paříková

 

 

Oslava jubileí

V pátek 15.10. se žáci školy zúčastnili oslavy jubileí, která se uskutečnila v hostinci u Vohnoutů. Vystoupily děti z druhé třídy s písničkou a pohádkou o žabičce. Čtvrťáci si připravili tematickou zpívanou pohádku o pádech. Také se zde představil školní pěvecký sbor pod vedením slečny Ivety Vojířové. Jako překvapení večera bylo taneční vystoupení žáka páté třídy Samuela Šímy s jeho taneční partnerkou. Na závěr děti předaly oslavencům přáníčka, která samy vyrobily.

                                                                        Moc dětem a učitelům děkuji,

                                                                                                                          Mgr. Adéla Paříková

Spolupráce s místní knihovnou

Během celého měsíce října všichni žáci školy navštívili naši místní knihovnu ve Višňové. Zde byl připraven program, který trval cca 1,5 hodiny. Programy byly nachystané s ohledem na věk dětí. Zaměřené byly na čtení a práci s textem (knihou). Dětem se programy moc líbily.

Rozvíjíme tak čtenářskou gramotnost u dětí. Chceme, aby děti opět začaly číst a bavilo je to.

Moc děkujeme paní knihovnici Ševčíkové a paní Pézlové, které programy nachystaly. Určitě budeme pokračovat ve spolupráci v projektu MAP III Frýdlantsko. Díky zapojení do programu máme možnost navštěvovat nejen takto úžasné programy v knihovně.

                                                                                                                     Mgr. Adéla Paříková

Výlet do Černous- Zámecký Dvůr Černousy

V pátek 1. října se děti páté třídy ZŠ a MŠ Višňová vydaly do Černous. Na Zámeckém dvoře byl připraven program k otevření polsko-české cyklostezky Witka – Smědá. Tato cyklostezka byla zprovozněna už jistou dobu, avšak kvůli pandemické situaci se mohlo otevření oslavit až nyní.

Na děti čekaly po příchodu drobné dárečky, které poslouží především k bezpečnosti (reflexní prvky, světelné náramky, baterky apod.). Po uvítání měly děti skvělý raut. Žáci byli nadšeni z velikého výběru slaných jídel, ovoce, nápojů a především malých zákusků. Koně byli dalším velkým lákadlem.
Děti si koně pohladily a dokonce se několik z nich rovněž na koni svezlo. Významným zážitkem
pro žáky bylo také seznámení s dětmi z Polska. Většinou se mezi sebou dorozumívaly anglickým jazykem a velmi se skamarádily, především při improvizované kaštanové bitvě.

Tento výlet byl velice povedený, jelikož nám počasí velmi přálo. Žáci odjížděli nadšení a plní skvělých zážitků.

Moc děkujeme za pozvání od pana starosty z Černous.

                                                                                                                        Mgr. Iveta Vojířová

Nabídka vánočního fotografování

Nabídka vánočního fotografování Nabízíme Vám možnost vánočního fotografování dětí. Lístečky s podrobnými informacemi obdželi žáci ve škole.
Zde si můžete prohlédnout pozadí, které bude na fotografiích. Dále můžete vidět podrobné složení celé sady.

Ochrana člověka za mimořádných situací 27.9.2021

Ochrana člověka za mimořádných situací 27.9.2021

      Na konci měsíce září jsme jeden den před státním svátkem věnovali ochraně člověka za mimořádných situací. Žáci si vyzkoušeli, jak se mají chovat při požárních poplachu v budově školy. Evakuovali se na hřiště TJ Jiskra Višňová v čase 6 minut a 16 vteřin. Myslím, že je to velmi hezký čas. Na jaře se ho pokusíme ještě vylepšit. Pak se děti odebraly plnit úkoly v terénu se svými třídními učiteli. Například si zopakovaly tísňové volání a telefonní čísla, která k tomu potřebují znát. Dále si procvičily značky, které označují únikové východy v budově školy formou hry. Po cestě v přírodě poskytovaly první pomoc spolužákům. Také si musely sbalit své evakuační zavazadlo. Menší děti si opakovaly i bezpečnost v silničním provozu a dopravní značky.

Planeta 3000- Madagaskar (16.9.2021)

Planeta 3000- Madagaskar (16.9.2021)

 Ve čtvrtek se již tradičně zúčastnili žáci 4. a 5.třídy programu Planeta 3000 s názvem Madagaskar, který proběhl v kině Frýdlant. Tento program byl velmi poučný a poutavý. Dětem se moc líbil. Děti jsou formou zážitků z cest vtaženi do příběhu. Nenásilnou formou se zapojují do výuky. Na plátně jsou promítány zážitky a poznatky z cest po Madagaskaru. Děti mají možnost se dozvědět spoustu zajímavostí o dané zemi, fauně a flóře. Škola také k další možné výuce obdrží několik výtisků katalogu Koktejl, který mohou učitelé zapojit do výuky např. přírodopisu. Tento program navštěvujeme pravidelně. Každý rok je o jiném státě. Příští rok nás čeká program s názvem Magický Senegal.

Focení žáků 1.třídy do MF Dnes

Focení žáků 1.třídy do MF Dnes

Ve druhém školním týdnu proběhlo plánované focení našich prvňáčků v budově školy. Tablo jejich třídy vyjde ve výtisku MF Dnes dne 8.10.2021. Tento výtisk je volně k prodeji. Rodiče mají také možnost si zakoupit sadu fotografií jejich dítěte i s tablem celé třídy.
                                                                        Mgr. Adéla Paříková

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022Před budovou základní školy proběhlo ve středu 1.9.2021 zahájení školního roku.
Hlavním bodem bylo slavnostní přivítání dvanácti nových žáků 1. třídy. Dále děti a zákonní zástupci obdrželi krátkou informaci k organizaci 
výuky v následujících dnech.
  Přejeme všem dětem,aby se jim v novém roce dařilo!
   Mgr. Adéla Paříková
    


Roušky/respirátory

Stále platí povinnost nošení roušek ve společných prostorech školy (chodba, záchody..) Nezapomeňte tedy dát dětem 1.9. roušku s sebou. Rodiče žáků 1.ročníku musí mít respirátor po celou dobu pobytu v budově školy.
Děkuji, Paříková
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022:
středa 1.září v 8.00 (před budovou ZŠ)
Podrobnosti v příloze pod textem.

Režim návratu dětí ze zahraničí

POZOR-režim návratu dětí ze zahraničí!!! POZOR-režim návratu dětí ze zahraničí!!!

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Oznámení rozhodnutí o přijetí do MŠ Oznámení rozhodnutí o přijetí do MŠ

Upozornění pro ZŠ

Upozornění pro ZŠPolice ČR nám oznámila, že neznámý pachatel vyhrožuje útokem na základní a střední školy. Výhrůžka je všeobecná bez udání data, času a jména školy. Vedení školy přijalo doporučená opatření od Policie ČR. Provoz školy je nepřerušen.

 Mgr. Adéla Paříková (dotazy na tel: 725 554 521)

Provoz ŠD

Vzhledem ke změně opatření, které vejdou v platnost od pondělí 24.5.2021, se provoz odpolední školní družiny celý vrací do budovy MŠ. 
           Mgr. Adéla Paříková

Upozornění MŠ- 7.5.2021

Policie ČR nám nahlásila výhružku o možném útoku na MŠ v ČR.  Útok anonym
oznámil na 7.5.2021. Nespecifikoval žádnou MŠ. Policie po anonymu pátrá. Hlídá všechny MŠ.
Prosím rodiče, aby dbali na bezpečnost svých dětí. Opravdu 
nevpouštejte nikoho do budovy naší MŠ. Pokud máte obavy z možného útoku,tak si
můžete nechat dítě doma. MŠ zůstává zítra otevřena. 
Mgr. Adéla Paříková

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Oznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠOznámení rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Plné otevření MŠ

Plné otevření MŠOd pondělí 3.5.2021 se opět otevírá MŠ pro všechny děti. Děti se nebudou testovat a nemusí nosit roušky. Provoz opět od 6.00 do 16.00.
Těšíme se na Vás, 
 Mgr. Adéla Paříková ( ředitelka školy)Pozitivní výskyt Covid-19 (3.třída)

Vážení rodiče třeťáčků, 
  bohužel se potvrdil pozitivní PCR test u jednoho žáka ze třetí třídy. To znamená, že nyní zůstává celá třetí třída v karanténě do 29.4.2021. PCR testy žáků třetí třídy proběhnou opět hromadně v tělocvičně školy ve čtvrtek 22.4. v 8.30.  Zdraví žáci přechází na on-line výuku. Informace podá paní učitelka Sedlaříková. 
              Mgr. Adéla Paříková (725 554 521)

MŠ- děti 2-5 let

Dětem IZS ve věku 2-5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. 
Vybrané profese: zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci ( kteří zajišťují prezenční vzdělávání), zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybrané profesi je nutné doložit školce potvrzením zaměstnavatele.
Úplata za vzdělávání se platí. 
Tyto mladší děti musí být také 2x týdně testovány antigenními testy. 

      
         Mgr. Adéla Paříková

Provoz ZŠ, MŠ, ŠD a jídelny (od 12.4.)


 •  Provoz ZŠ je obnoven od 12.4. časově podle rozvrhu.
 •  Provoz v MŠ je omezen od 7.00 do 15.00- otevřeno pouze pro předškoláky.
 •  Provoz ŠD není omezen.
 •  Žáci mají nadále možnost se stravovat v jídelně společnosti Scolarest. (Nezapomeňte si objednat obědy, pokud máte zájem)

            Podrobné informace mají zákonní zástupci žáků školy a přeškoláků v e-mailu. 
                                                                     
                                   Adéla Paříková (725 554 521)

Otevření školy a školky od 12.4.2021

Otevření školy a školky od 12.4.2021Dne 6.4. vláda schválila 1.fázi návratu dětí do škol a školek. Tedy platí, že se od pondělí 12.4. vrací 1.-5.třída. V našem případě bez rotace tříd. Jsme škola do 75 žáků. Testování bude probíhat neinvazivními antigenními testy vždy v pondělí a čtvrtek (dítě si samo udělá stěr z kraje nosu)-podrobné video přepošleme rodičům na mail. Děti poučíme i ve škole, vše jim ukážeme, vysvětlíme. Ve škole budou žáci nosit chirurgické roušky.

Do MŠ nastupují pouze předškoláci- také zde platí testování 2x týdně jako ve škole, děti nemusí mít v MŠ chirurgickou roušku. Rodiče budou moci pomoci dětem s testováním v MŠ a dětem v 1. a 2.třídě.
Podrobné informace rozešleme rodičům do jejich mailových schránek nejpozději ve čtvrtek. Zatím nedorazily oficiální informace ze strany MŠMT. 
Moc se na všechny děti těšíme.
                                      Mgr. Adéla Paříková ( 725 554 521)

                   

1.fáze návratu dětí do škol-informace

Vážení rodiče, 
  podle zveřejněného plánu 1.fáze návratu dětí do škol a školek je situace zatím následující:

 • 1.stupeň by se měl vrátit celý (tedy 1.-5.třída), protože jsme škola do 75 žáků.
 • Do MŠ se mají vrátit pouze předškoláci. Skupinky možné pouze do 15 dětí.  
 • Děti by měly být 2x týdně testovány a budou muset mít roušku v ZŠ a nově i MŠ.
 • Ve ŠD je opět nutné dodržet homogenitu skupin. 
  Tyto informace jsou zatím pouze pro Vaši informaci. Nic ještě není pevně rozhodnuto. Jedná se pouze o návrh MŠMT. 
                                                                        
 Mgr. Adéla Paříková

 

Vážení rodiče a žáci,
ZŠ, MŠ a ŠD zůstává od 22.3.2021 stále uzavřena. Pokračujeme v nastavené distanční výuce s žáky 1.-5. ročníku. a s předškoláky. Pokud dojde ke změně, budeme Vás informovat.
                      Mgr. Adéla Paříková

Vážení rodiče a žáci,

Základní škola a mateřská škola Višňová je

od 1.3. do 21.3.2021 uzavřena

 

Důvodem je rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.02.2021. Od pondělí 1.3.2021 dojde k uzavření všech škol pro všechny ročníky, tedy i pro žáky 1. a 2. třídy, kteří doposud měli prezenční výuku. Žáci 3.-5.třídy pokračují v distanční výuce. Třídní učitelé Vás budou informovat o dalším postupu. Pokud máte nějaké dotazy, tak volejte na telefon níže.

 

Děkuji za pochopení,

Mgr. Adéla Paříková (tel. 725 554 521)

 

 

Karanténa MŠ do 5.3.2021

Vážení rodiče, 
  dne 25.2. byla potvrzena nákaza nemocí Covid-19 u pedagogického zaměstnance MŠ. Krajská hygienická stanice Liberec rozhodla, že děti a zaměstnanci MŠ musí do karantény do 5.3.2021. Také mají povinnost si nechat udělat testy. Odběrová sanitka přijede ve středu 3.3. v 8.00 k tělocvičně ZŠ Višňová. Doporučuje se před testy nejíst. S sebou vezměte kartičku pojišťovny dítěte. 
                      Děkuji za pochopení, 
                                   Mgr. Adéla Paříková-ředitelka ( tel:725 554 521)
POZOR
Od čvrtka 25.2.2021 je povinnost pro žáky mít ve škole chirurgickou roušku (jednorázovou)nebo respirátor (pokud seženete). Bavlněné roušky již nejsou povoleny.
 Děkuji za pochopení,   
                                Mgr. Adéla Paříková


Od 15.2. do 28.2.2021 bude stále probíhat on-line výuka pro 3.-5.tříduVýuka v 1. a 2.ročníku se nemění. Družina zůstává pro tyto dva ročníky otevřena. Sledujte média. Situace se pořád mění.


    Mgr. Adéla Paříková

KARANTÉNA- 1. a 3.třída

16.12. 2020
Vážení rodiče, 
 Krajská hygienická stanice Liberec nařídila úplně uzavřít 1. a 3.třídu. Tyto třídy budou v karanténě do 25.12.2020. Žáci půjdou povinně na testy, které proběhnou v tělocvičně ZŠ Višňová v úterý 22.12. v 8.30 hod. Hygiena je bohužel zaneprázděna a nebude Vás jednotlivě kontaktovat. Veškeré údaje jsme za Vás nahlásili- pokud máte ješte dotazy na hygienu, tak můžete volat na tel.: 773 749 179. S sebou na testy si vezměte průkaz pojištěnce dítěte. 

    Děkuji za pochopení,  Mgr. Adéla Paříková 

COVID-19

COVID-19 POZOR
Vážení rodiče, 
 ve škole se vyskytla nákaza Covid-19 u pedagogického zaměstnance školy. Pokud můžete, tak si nechte již děti do pátku doma, aby nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Budou Vánoce a nechceme, aby jste si nákazu roznesli mezi Vaše rodinné příslušníky. Pokud dítě vykazuje příznaky koronaviru, tak kontaktujte dětského lékaře-ten by měl vypsat žádanku na test. Zatím se jedná pouze o mé doporučení. Škola není uzavřena. Hygiena o uzavření školy (tříd) nerozhodla. Děti do ...

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, 
provoz bude od 21.12. do 1.1.2021 přerušen z organizačních důvodů.
              Děkujeme za pochopení. 
                            Mgr. Adéla Paříková

ZMĚNA PROVOZU ŠD

Vážení rodiče, 
 podle nového nařízení můžeme od pondělí 7.12. ve ŠD spojovat dvě různé třídy. Díky tomu mohou žáci 4.třídy opět začít chodit do družiny. Nezapomeňte žákům přihlásit obědy. 
                                                 
          Mgr. Adéla Paříková

Vážení rodiče a žáci,
 od 30.11. nastupují již všichni žáci do školy. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Povolen není pouze zpěv (HV bude) a telěsná výchova (můžeme s dětmi do přírody na procházku, pokud to počasí dovolí).
Ve škole je povinnost nosit všude roušky ( i ve třídě).
Zůstávají veškerá hygienická nařízení, která již děti znají z jara.


POZOR!!!
Provoz školní družiny je omezen z organizačních důvodů následovně:

Ranní družina
:pro 1.-3. třídu od 6.-7.25 ve škole ( děti budou po celou dobu odděleny dle tříd)

                    pro 4.-5. třídu od 7.00-7.25 ve škole

Odpolední družina
: pro 1.-3.třídu bude zajištěna

                               pro 4.-5.třídu nebude zajištěna (nelze z organizačních důvodů oddělit všechny třídy dle soušasných nařízení). Tito žáci si mohou vyzvednout obědy do jídlonosičů od 12.45-13.00 v jídelně - boční vchod za dotovanou cenu (pokud byli ten den ve škole).
                                         Děkuji za pochopení,
                                                Mgr. Adéla Paříková

NÁVRAT 3. a 5.TŘÍDY DO ŠKOL

Vážení rodiče a žáci, 
  podle nového návrhu by se měli všichni žáci 1.stupně vrátit do školy 30.11. 
Už se na vás všechny těšíme.Úžasný
       

NÁVRAT 1. a 2.TŘÍDY DO ŠKOL

NÁVRAT 1. a 2.TŘÍDY DO ŠKOLVážení rodiče a žáci, 

 konečně mám dobrou zprávu. Od 18.11.(středa) nastupují do školy žáci 1. a 2. třídy. V provozu je opět i školní družina. Nezapomeňte dětem přihlásit obědy. Děti budou končit podle rozvrhu. Zpěv a tělesná výchova nejsou povoleny. Budeme moci chodit ven do přírody. Roušky budou povinné všude. 
                            Mgr. Adéla Paříková

Nové informace- uzavření ZŠ

Vážení rodiče, 
 dle informací ministra zdravotnictví se školy zatím od 2.11.neotevřou. 
Podrobnější přehled o otevírání škol bychom měli dostat v pátek 30.11.
Budu Vás určitě informovat. 
  Děkuji za pochopení a pomoc při výuce dětí. 
      Přeji klidné podzimní prázdniny.
              Mgr. Adéla Paříková

Průběh výuky na dálku (distanční výuka)

Rodiče, kteří podepsali lísteček, že mají doma PC, tablet či mobil s připojením na inernet, tak budou mít materiály k výuce na stránkách školy: zsvisnova.cz - Základní škola - název třídy. 

Rodiče, kteří namají doma PC, mohou požádat o jeho zapůjčení vedení školy.
Bohužel připojení k inernetu již nezajišťujeme. Pokud nechcete PC půjčit,
tak je Vaší povinností si materiály vyzvedávat ve škole ( po dohodě s vyučujícím). 

Výuka na dálku je pro všechny žáky povinná. Učitel může práci hodnotit.
Ke komunikaci s učiteli používejte školní e-maily, které naleznete v sekci
učitelé na stránkách školy zsvisnova.cz. 

Omlouvat žáky z dálkové výuky můžete u svého třídního učitele do 3 dnů ( či na tel.: 725 554 521). 
                            
                 Mgr. Adéla Paříková - tel.: 725 554 521 ( v případě potřeby volejte)

OŠETŘOVNÉ

Formulář na ošetřovné by již nově neměla vyplňovat škola. Vyplní 
pouze zákonný zástupce a přidá čestné prohlášení o uzavření školy. Info na stránkách OSSZ. 
 
Od středy 14.10. je z nařízení vlády uzavřena ZŠ a ŠD. 
Mateřská škola zůstává otevřena v běžném režimu

Změna organizace školního roku

26.říjen a 27.říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28.října a dva dny řádných prázdnin 29.-30.října. Děti zůstávají tedy doma celý týden. Plánované akce školou jako Projektový den 1 a Ochrana člověka za mimořádných situací budou přesunuty na jiné termíny. 

PROVOZ

Od pondělí 12.10. se provoz MŠ, ZŠ ani školní družiny nemění. 
Pro naše děti jsme museli omezit pouze kroužky-informace níže.
                                   Mgr. Adéla Paříková

7.září: Pasování na čtenáře

   7.září: Pasování na čtenáře

     Hned v druhém  týdnu proběhlo dodatečné pasování bývalých žáků 1.třídy na čtenáře. Tuto akci pro nás připravuje vždy milá paní knihovnice Ševčíková. Děti byly všechny slavnostně pasovány v naší krásné obecní knihovně. Dostaly medaili čtenáře a knihu.  Moc děkujeme a slibujeme, že budeme ještě hodně trénovat. Po dlouhé koronavirové pauze, která nám uzavřela školu, to opravdu potřebujeme.

1.září: Zahájení školního roku

   1.září: Zahájení školního roku

V úterý 1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2020/2021. Přivítali jsme nové prvňáčky, kterých nastoupilo do naší školičky deset. Tři dívky a sedm chlapců. Už jsme se na ně moc těšili. Viděli jsme se  s některými úplně poprvé, protože nemohl proběhnout zápis do 1.třídy. Noví žáčci zvládli vše na výbornou. Ještě jednou jim přeji hodně sil do školních let, které je čekají.

POZOR ZMĚNA-KROUŽKY

Od 12.10.-23.10. nebudou probíhat žádné kroužky.
V pátek 25.9.2020 se učí podle rozvrhu.
Nemáme ředitelské volno. 
Mgr. Adéla Paříková

Roušky opět povinné!!!

Od čtvrtka 10.9. jsou opět povinné roušky ve škole.
Žáci je musí nosit na chodbě a v dalších společných prostorách školy. Ve třídě je mít nemusí. Dejte dětem opět i náhradní roušku do igelitového pytlíku.
Děkuji, Paříková


Škola v přírodě

Škola v přírodě, která byla přesunuta na koncec září je nyní zrušena. Pojedeme tedy ke konci školního roku 2020/2021.
Pokud jste již školu v přírodě uhradili, budou Vám peníze vráceny zpět na Váš účet. Kdo nemá zaplaceno, tak už nic neposílá.
      Děkuji za pochopení a doufám, že do třetice to vyjde!
                                          Mgr. Adéla Paříková

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1.září od 8.00 před budovou základní školy. Podrobné informace naleznete v příloze níže. 

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení
V úterý 30.6. proběhne slavnostní ukončení školního roku 2019/2020.
Začátek bude v 8.00 před školou , kde se rozloučíme s žáky páté třídy, 
vyhodnotíme sběr papíru a předáme malou odměnu dětem, které budou
mít samé jedničky na vysvědčení. Pak se děti odeberou do tříd, kde jim 
třídní učitelé předají vysvědčení.
Konec výuky v tento den bude v 9.25 hod.
Pozn: Děti, které jsou doma a neúčastní se nyní výuky ve škole, mohou přijít normálně ráno do školy a připojit se ke své třídě. Dítě, které ještě nebylo ve škole po znovuotevření, musí mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení. 

Sběr papíru

V pátek 19.6. končí sběr papíru na tento školní rok. Výsledky se sečtou a vyhlásí 30.6. v 8.00 před školou. Sběr na školní rok 2020/2021 můžete nosti opět od 1.9.2020. 
  Moc všem děkuji, 
          Adéla Paříková

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Důležité informace k zápisům do MŠ a ZŠ

Zápis do 1.třídy- POZOR ZMĚNAZápis do 1.třídy- POZOR ZMĚNA

Velikonoční dílna

Vážení rodiče, prarodiče, děti...,
omlouváme se, musíme zrušit tradiční Velikonoční dílnu, která se měla uskutečnit v pátek 3.4.2020 v budově školy. 
Děkuji za pochopení, Adéla Paříková

Učivo a úkoly pro školní děti

Učivo a úkoly pro děti najdete v sekci Základní škola-kliknete na třídu a objeví se Vám dokumenty, které je třeba otevřít.  Budeme rádi, když nám v tuto chvíli pomůžete a touto cestou s dětmi budete pracovat. Stránky sledujte průběžně. 
 Děkujeme, kolektiv ZŠ Višňová

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
 s žádostí o vystavení "ošetřovačky" mě kontaktujte přes školní mail: skola@zsvisnova.cz nebo telefonicky (všední dny od 8.00 do 15.00) na telefonním čísle: 725 554 521. "Ošetřovačku" Vám pošlu potvrzenou na Váš email. Omezíme tak osobní kontakt. Pokud nemáte emailovou adresu, tak se domluvíme na osobním předání ve škole. 
  Děkuji za pochopení, Adéla Paříková

Uzavření ZŠ, MŠ a ŠD

Vážení rodiče,
na základě nařízení ministra zdravotnictví ČR se s platností od 11.3. uzávírá ZŠ. Základní škola bude společně se školní družinou uzavřena do odvolání. Dětem budou obědy v jídelně automaticky zrušeny. Na děti do 13 let máte možnost požádat o ošetřovné. 
POZOR!!!

Provoz mateřské školy se od pondělí 16.3. dočasně přerušuje.
Mgr.Adéla Paříková
( ředitelka)


Vánoční dílny

Vánoční dílny

Poslední pátek v listopadu jsme již jako tradičně pořádali Vánoční tvůrčí dílny ve škole. Děti a ostatní návštěvníci si mohli vyrobit adventní věnec, svícen, vánoční přáníčko, andílka, zápich do květináče či sněhuláka ze šišek. Pokud nebyla chuť na vyrábění, bylo i mnoho vánočních dekorací k zakoupení. Děti byly moc šikovné a odnesly si domů spoustu svých vlastních výrobků.

V přízemí bylo přichystané malé občerstvení, které nám provonělo celou školu. Dobrůtky k čaji přichystala paní Kociánová, paní vychovatelka Fejtková s dětmi v družině a pomocnice, které se scházejí v obecní knihovně. Moc jim děkujeme. Vše bylo vynikající.

Velký dík patří také učitelkám, vychovatelkám a slečně Monice Hájkové, kteří nám pravidelně pomáhají s novými nápady a věnují se dětem a rodičům - co jim síly stačí.

                             Těšíme se na Vás příští rok!            

                                          Krásné Vánoce přeje kolektiv ZŠ a MŠ Višňová.

 

Šachový turnaj družstev

Šachový turnaj družstev

V listopadu jsme se zúčastnili v Liberci okresního kola Přeboru škol v šachu. V kategorii 1. stupně ZŠ soutěžilo 7 čtyřčlenných družstev. Sehráli jsme 6 utkání, v jednom zvítězili, v jednom remizovali a čtyřikrát byli soupeři nad naše síly. V konečném hodnocení jsme obsadili 6. místo. A kdo reprezentoval? Čtvrťáci Lukáš Mrklas, Zdeněk Kočka, David Goroľ, Nela Čejková a třeťák Martin Punčochář.

        Mgr. Dobroslav Buřita

Střevlik a návštěva Svíčkárny v Liberci

Střevlik a návštěva Svíčkárny v Liberci

V listopadu byli žáci 5. třídy na dvou vzdělávacích akcích. První byla návštěva Střevlíku v Hejnicích, kde se děti seznámily se zpracováním ovčí vlny, druhou akcí byla návštěva svíčkárny v Liberci. Své zážitky a postřehy zpracovali žáci v krátkých zprávičkách. Některé z nich máte možnost si přečíst.

Vlnohrátky                                                       

Dne 21. 11. jsme jeli vlakem do Střevlíku v Hejnicích na program Vlnohrátky. Pracovali jsme ve skupinách. Česali jsme vlnu, předli na kolovrátku a tkali. Nejvíc mě bavilo plstění. Vyrobili jsme si míček z mokré vlny, ze suché vlny jsme si dělali postavičky. Strašně mě to bavilo.                                                                                                                                                   

Aneta Hrdinová 

Dne 21. 11. jsme jeli do Střevlíku na program Vlnohrátky. Dozvěděli jsme se spoustu informací, např. zpracování vlny, plstění mokré a suché vlny, česání vlny a předení u kolovrátku. Také jsme si vyrobili nádherné koule z vlny, byly hezky barevné. Moc se mi to líbilo.
Anna Matoušková

21.11. jsme byli ve  Střevlíku na programu Vlnohrátky. Moc se mi to líbilo, dozvěděla jsem se hodně moc věcí. Naučila jsem se česat vlnu, příst vlnu a tkát. Skoro na konci jsme plstili suše a mokře. Víc mě teda bavilo mokré plstění.                                                                                                                                                                  

Bára Židů


Svíčkárna

Ve svíčkárně to pochopitelně vonělo po svíčkách, ale mohli jsme si vyrobit i mýdlo a podle sebe si namíchat sůl do koupele. Měli tam spoustu barev a každá voněla svojí vůní. Například žlutá voněla po citrónu a fialová po levanduli. Svíčky jsme si mohli i koupit a nabarvit podle sebe. V ceně jsme měli dvě svíčky, jedno mýdlo a sáček soli do koupele. Mýdlo měli také v různých barvách, já jsem si udělala oranžového méďu.                                                                                                                                      Klára Paříková

 

Ve čtvrtek 28.11. jsme byli se třídou a paní učitelkou ve svíčkárně. Dělali jsme si tam svíčky, mýdla a sůl do koupele. Moc se mi tam líbilo. Nejvíc mě bavilo dělat svíčky.                                                                                                                                       Fanda Jančárek

Dne 28. 11. jsme jeli do svíčkárny. Měli jsme možnost si vykrojit vykrajovátkem mýdlo. Potom jsme vybírali sůl do koupele. Vzali jsme si pytlíčky a plnili je různými druhy koupelové soli. Nakonec jsme obarvovali svíčky rozpuštěným voskem. Mohli jsme si svíčky i zakoupit.            Adéla Kristková

 

Ve čtvrtek 28. 11. jsme byli ve svíčkárně v Liberci. Bylo to nádherný. Obarvovali jsme si 2 svíčky, hrozně mě to bavilo. Potom jsme si sypali do pytlíku koupelovou sůl, vykrajovali jsme mýdlíčka. Nakonec jsme si kupovali svíčky, mýdla a přívěsky z vosku. Většina dětí si koupila svíčku, kterou si pak ještě obarvily. Chtěla bych tam ještě jednou, fakt mě to moc bavilo.                                                                                                                                                                Bára Židů 

 

 

Medová snídaně

Ve středu 20.11.2019 proběhla ve škole „Medová snídaně“. Nejdříve žáci posnídali chléb s máslem a medem, který jim moc chutnal. Pak se přesunuli do tělocvičny, kde pokračovala poutavá přednáška a včelách a včelařství. O včeličkách žákům vyprávěla Mgr. Yveta Svobodová, která je ředitelkou Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem. Pro žáky připravila mnoho informací o včelách, různé zábavné hry a soutěže.

                                                                                Mgr. Zdenka Zimová

Naivní divadlo Liberec

13.11.2019 jsme vyjeli se žáky 1. -  3.třídy do Naivního divadla v Liberci na dětské představen  „O hodinu navíc aneb Poplach v hustníku“.

Inscenace vznikla ke 100. výročí českého trampingu a slouží zároveň jako příspěvek Naivního divadla k debatě o přínosu či škodlivosti posunu času.

Loutková komedie byla plná překvapení a kouzel, která se odehrávají především v době, kdy se čas vrací o hodinu nazpět.

Představení bylo velice pěkné a žáci si odnesli krásný kulturní zážitek.

                                                                           Mgr. Adriana Macková

Střevlik-Hejnice

V pátek 1. 12. 2019 se žáci třetí třídy ZŠ Višňová vydali do Střevlíku v Hejnicích. Na děti čekal zajímavý program s názvem Od jablka k moštu.

Přivítala nás příjemná lektorka, která si zpočátku s dětmi povídala o jablkách. Například jak se pěstují, kdy se sklízí a co jiného než jídlo si můžeme představit pod slovem „jablko“. Velmi oblíbenou částí programu byla ochutnávka různých druhů jablek a jejich hodnocení. Aktivita byla tak lákavá, že se jí zúčastnily i děti, které prohlašovaly, že jablka nejí. J

Následný přesun ven nám nevadil, i když panovala zima a foukal studený vítr. Žáci se zahřáli sbíráním jablíček a poté přišlo to, na co jsme se nejvíce těšili – výroba moštu a lahodná ochutnávka. Společně jsme si přiťukli plastovými kelímky a vychutnali si vlastnoručně vyrobený mošt.

Myslím, že na tento program budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme za krásné společné zážitky a těšíme se na další návštěvu.

                                                             Mgr. Iveta Vojířová

3D kino v tělocvičně

V pátek 25. 10. se žáci školy zúčastnili kulturního programu v tělocvičně. Nejprve proběhl program pro žáky 1. - 3. třídy. V tělocvičně byl pro ně připraven velký stan nafouknutý vzduchem. Na strop stanu jim byl promítnut přírodovědný film Strom. Zábavnou formou byl dětem přiblížen vývoj růstu stromů a jejich spojení s přírodou.                   

Pro žáky 4. a 5. třídy byl připraven program o lidském těle. A zde jsou dojmy a postřehy několika žáků 5. třídy:

 

Lidské tělo ve virtuální realitě

V pátek 25. 10. jsme byli v tělocvičně na programu Lidské tělo ve virtuální realitě. Bylo to nádherné. Hlavní postavy byly Steven, Tereza, Alex, Viron a pes Muffin. Dozvěděla jsem se něco více o lidském těle, třeba že nemám jíst moc mastného jídla. A bylo to i srandovní. Moc se mi to líbilo.                                                                                                                                                 Bára Židů

 

25. 10. jsme byli v tělocvičně na filmu, který se jmenoval Lidské tělo ve virtuální realitě. Jaké postavy v tom filmu hrály: Tereza, Muffin, Steven, Virus. Byl to 1 hodinový film a dost zábavný. Leželi jsme ve velikém stanu a v tom stanu se vše promítalo. Ukazovali nám, jak to vypadá v našem těle a bylo to tam super.                                                                                               Natálka Roubalová

 

V pátek 25. 10. jsme šli do tělocvičny na program Lidské tělo. Bylo to jako virtuální realita, bylo to moc hezké. Říkali, že si máme mýt ruce, když přijdeme ze záchodu, zvenčí, musíme si mýt ruce i před jídlem.  Hlavní postavy Steven, Muffin, Tereza a Alex. Bylo to moc hezké a propracované. Byl tam ještě Viron, což byl bacil.                                                                                                  Anetka Hrdinová

 

Návštěva svíčkárny

Návštěva svíčkárny

Ve středu 23. 10. 2019 se vydali žáci druhé třídy na exkurzi do Svíčkárny RODOS v Liberci. Cílem programu bylo seznámit žáky názorně i prakticky s výrobu svíček. Žáci nejvíce ocenili praktickou část, při které měli příležitost obarvit a nazdobit svíčky, naplnit sáček koupelovou mořskou solí a vlastnoručně vyrobit zápich k Halloweenu. Celá akce se velice vydařila a žáci se vraceli nadšeni a spokojeni.

                               Mgr. Adriana Macková

Střevlik- Hejnice

Střevlik- Hejnice

Jedno příjemné říjnové čtvrteční dopoledne strávili čtvrťáci v areálu lesnického učiliště v Hejnicích s programem Lovci mamutů. Po úvodním seznámení se s lektorem jsme získali na přibližně 50m dlouhé pěšině v parku představu o vývoji života na Zemi, o dinosaurech, mamutech, pralidech… Zajímavými aktivitami bylo rozdělávání ohně bez pomocí zápalek či střelba z různých typů luků. Zjistili jsme, že dříve trávili lidé veškerý čas v přírodě a znali ji mnohem lépe než my dnes.

                                                     Mgr. Dobroslav Buřita

Návštěva knihovny ve Višňové

V úterý 15. 10. se konal pro žáky druhého a třetího ročníku ZŠ a MŠ Višňová zajímavý program v obecní knihovně. Děti se zábavnou formou seznamovaly se základními informacemi o knihovně. Například kdy má knihovna otevřeno či kolik dětských knih si zde mohou vypůjčit. Při hledání dat děti nosily knihy na hlavě, což některým činilo velké potíže a o to více jsme se společně nasmáli.

Následovalo seznamování s vybranou knihou. Žákům však nebyl prozrazen závěr příběhu, což v dětech vyvolalo velkou zvědavost a touhu po vypůjčení knihy. Aktivity byly zakončeny sladkou odměnou, kterou žáci samozřejmě ocenili.

Program všechny velmi nadchl a už nyní se těšíme na další návštěvu.

                                                                                     Mgr. Iveta Vojířová

 

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ochrana člověka za mimořádných situací

V pátek 27. 9. 2019 proběhla ve škole OČMS. Na začátku si děti vyzkoušely evakuaci při požáru školy. Potom zůstaly ve škole a soustředily se na základy první pomoci.  Prvňáčci se snažili ošetřit malou odřeninu. Starší děti se naučily jak správně resuscitovat, jak rozpoznat zlomeninu a jak ji ošetřit. Dále si děti zopakovaly čísla tísňových linek, jak volat na tísňovou linku a nejlepší způsob pro jejich zapamatování. Na závěr OČMS se probírala dopravní výchova – dopravní značky, bezpečná jízda na kole, chůze po chodníku a po silnici.

                                        Mgr. Zdenka Zimová

Dopravní hřiště Frýdlant

V září zavítali žáci 4. třídy na dopravní hřiště ve Frýdlantu. Cestu tam jsme si od vlaku zpestřili přírodovědnou stezkou úbočím Křížového vrchu. Na kolech jsme pilně trénovali trasu jízdy podle pravidel, která nás čeká při zkouškách na jaře příštího roku.

Po skončení jsme prošli zámeckým parkem, zastavili jsme se u napuštěného zrekonstruovaného rybníku. Na náměstí jsme si řekli o historii frýdlantské radnice současné i té, jejíž půdorys je vyznačen na vydlážděné ploše. A pak jsme již spěchali na vlak, abychom se vrátili zpět do školy.

                                          Mgr. Dobroslav Buřita

 

Planeta 3000

Dne 18. 9. jsme jeli do kina do Frýdlantu. Byli jsme na Planetě 3 000 Kolumbie. Nejvíc se mi líbila krajina a zvířata. Bylo to i moc poučné, nejvíc se mi líbila zvířata a pralesy.

Aneta Hrdinová 5. tř.

 

KDY: 18. 9. středa 8:15hod

KDE: Frýdlant kino

Moc zajímavé, ale i smutné a strašidelné, prostě vše z Kolumbie.

Nejvíc se mi líbilo, že se mluvilo o minulosti a jak se Kolumbie zlepšila, nádherná zvířátka a tanečnice.                                       

Klára Paříková 5. tř.

 

18. 9. jsme jeli do Frýdlantského kina. Nebylo to špatné, ale mohlo to být lepší. Jmenovalo se to Planeta 3 000 – Kolumbie. Bylo to o lidech z jiných zemí, jak se jim žije, čím se zabaví. Byl tam cestovatel, jezdil po Kolumbii a dozvídal se o nich různé věci. Jak se dělá káva a jezdí na koni.      

Matěj Richter 5. tř.

 

Ve středu 18.9. jsme byli s celou třídou v kině na filmu Planeta 3 000 – Kolumbie. Líbila se mi krásná příroda a jejich zvyky. Ale bylo tam i hodně negativního. Třeba to, že zvířata byla vyhublá a že některé národy byly zničeny. Ovládala je dnešní technika. Ve městě brali „sprejeřinu“ jako umění, tancovali, byli velcí fandové fotbalu. Pěstovali vlastní kávu, kokain, ovoce. Kolumbie je 14x větší než Česká republika. Vyrábí se tam třtinový cukr. Lidé z Kolumbie byli hodně zdraví kvůli tomu, že jedli hodně koláčků z třtinového cukru.

Adéla Kristková 5. tř.

 

 

Den s IZS Frýdlant

Den s IZS Frýdlant

V pátek 13. září 2019 se zúčastnili žáci druhých a třetích tříd Dne se složkami integrovaného záchranného systému ve Frýdlantu. Žáčci měli možnost zhlédnout vybavenost a ukázky z činností profesionálních i dobrovolných hasičů, městské a státní policie, zdravotních záchranářů, armády či aktivních záloh.

Celá akce se žákům velice líbila. Odměnou jim pak byly malé drobnosti, které mohli žáci získat při plnění vědomostních úkolů se zaměřením na oblast IZS.

                            Mgr. Adriana Macková

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2.září v 8.00 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Přivítali jsme deset šikovných prvňáčků a představili jejich paní učitelku. Společně jsme se všichni pozdravili a pro nepřízeň počasí jsme se šli schovat do tříd, kde proběhlo pravidelné seznámení se školním řádem a poučení o bezpečnosti ve škole i mimo ni.

Mgr. Adéla Paříková

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhne 2.9. od 8.00 hod. před budovou ZŠ. Konec bude v 9.30 hod. Pokud budete chít, aby vaše dítě šlo do družiny- oznamte to ráno paní vychovatelce či pošlete po žákovi lísteček.Nezapomeňte dítěti včas přihlásit obědy ve školní jídelně (tel: 482 312 605). 
Pozor- družina je první den až od 7.00 hod. 

3.9. výuka do 11.25- všechny třídy.
Od 4.9. výuka dle rozdaných rozvrhů.

Poděkování

Na úplný závěr bych chtěla poděkovat ještě jednou všem sponzorům, kteří nám ve školním roce 2018/2019 přispěli na vánoční dárky pro děti. Našimi největšími sponzory jsou Grain a.s.Juta a.s., Hasiči Višňová a TJ Jiskra Višňová. Všechny Vaše peněžní dary jsme plně využili. Nakoupili jsme za ně vzdělávací hry do tříd ZŠ i MŠ.

Také bych chtěla poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za jejich práci v tomto školním roce a trpělivost se mnou. Dětem za chuť pracovat a něco se naučit.

                                        2.září zase ahoj v 8.00 před školou,

                                                                            Mgr. Adéla Paříková

Závěr školního roku

Na závěr školního roku jsme se sešli v 8.00 před školou, abychom vyhodnotili sběr tříděného odpadu, rozdali medaile za atletickou olympiádu, předali knihy žákům za výborný prospěch a vyhlásili 3.místo ve výtvarné soutěži, které získala Zuzanka Erbanová od hasičů Libereckého kraje. Pak se děti rozešly do tříd, aby jim učitelé mohli slavnostně předat vysvědčení.

Výsledky sběru tříděného odpadu:

Tetra Pack: 1.místo- Hana Galasová

                     2.místo- Aneta Hrdinová

                     3.místo- Samuel Šíma

PET lahve:  1.místo- Aneta Hrdinová

                     2.místo- Samuel Šíma

                     3.místo- Lukáš Mrklas

Papír:          1.místo- Tereza Mládková

                     2.místo- Karolína Linková

                     3.místo- Lukáš Mrklas

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Před vysvědčením jsme se vydali na čtyři dny do školy v přírodě. Letos jsme zavítali do Českého ráje. Byli jsme ubytováni v hotelu Prostřední mlýn. V pondělí po příjezdu nás čekalo ubytování a první oběd. Po siestě jsme se vydali na vrch Zebín. Výstup byl v horkém počasí těžký. Dle slov dětí: „Ten výhled za to stál, paní učitelko“. Za odměnu čekalo děti koupání v hotelovém bazénu. Druhý den jsme se rozhodli navštívit město Jičín- zde jsme se stihli podívat do Rumcajsovy ševcovny, vystoupali jsme na Valdickou bránu a hledali poklad v muzeu. Jako odměnu měly děti možnost si koupit něco dobrého. Většinou to byla zmrzlina či ledová tříšť. Po návratu nás opět vítal bazén. Večer jsme měli hry na hřišti. Poslední den jsme už výlet vynechali. Bohužel to při vysokých teplotách již nebylo vůbec možné. Zvolili jsme variantu bazén a výrobu triček na památku školy v přírodě. Večer byla slíbená diskotéka, kterou si všichni užili. Myslím, že se škola v přírodě vydařila. Počasí nám přálo až dost. Už se těšíme na další. Vaši učitelé.

Atletická olympiáda

Atletická olympiáda

Ještě před odjezdem na školu v přírodě jsme v pátek 21.června stihli uspořádat atletickou olympiádu na hřišti ve Višňové. Děti změřily síly v těchto disciplínách: skok z místa, hod raketkou, běh na 50 m a běh na 300 m. Výsledky byly následující:


1.třída
:                 1.místo- Mikuláš Fátor

                               2.místo- Zuzana Erbanová

                                3.místo- Karolína Linková

2.-3.třída (dívky): 1.místo- Jana Bečvářová, Natálie Šlapáková

                                2.místo- Tereza Mládková

                                3.místo- Nina Šimůnková

2.-3.třída(chlapci): 1. místo- Matyáš Šturm

                                   2.místo- Jakub Michoň

                                   3.místo- Jakub Gorol´

4.-5.třída(dívky) : 1.místo- Klára Paříková

                                2.místo- Johana Pešková

                                3.místo- Natálie Roubalová

4.-5.třída (chlapci) : 1.místo- Prokop Novák

                                     2.místo- Filip Melka

                                     3.místo- Tadeáš Chládek

Všem gratulujeme. Děti byly na závěr školního roku odměněni diplomem a medailí.

Výlet do Terezína

Hned druhý den ráno po Školní akademii se vybraní žáci 4.-5.třídy vydali na výlet do Terezína. Kde se zúčastnili prohlídky malé pevnosti. Pro některé to byl velký zážitek, někteří si ještě nedokázali dát dohromady všechny souvislosti. I tak věřím, že výlet byl poučný. Samozřejmě nemohlo chybět malé nakupování, které každý náš výlet zdárně ukončí a všichni jsou spokojeni.

Školní akademie

Školní akademie

Na závěr školního roku proběhla závěrečná Školní akademie. Na začátek se paní učitelky z mateřské školy rozloučily s předškoláky. Pak probíhala představení jednotlivých tříd a kroužků. Mohli jste vidět divadelní, pěvecká, recitační a hlavně taneční představení. Na závěr jsme se loučili s žáky 5.třídy, kteří nám odchází do Frýdlantu. Přejeme jim hodně štěstí a doufáme, že se na nás přijdou brzy podívat!!!

AZ Kvíz

Po několikáté se naše děti zúčastnily soutěže, která probíhala v knihovně a organizovala ji paní knihovnice Ševčíková. Tentokrát se jednalo o hru AZ Kvíz. Hra byla výborně připravena. Děti vyhrály opravdu hodnotné ceny. Tato hra byla pouze pro žáky 3.-5.třídy, kteří se dobrovolně přihlásili. Moc děkuji paní knihovnici za uspořádání této akce.

Vodicí pes

Ve středu 12.6. nás navštívila paní Mgr. Klozová, která nám ukázala, jaký je život se zrakovým postižením. 1.-3.třída shlédla program Vodicí pes- děti se dozvěděly vše o výcviku těchto psů a poslechly si, jak se s postižením tohoto typu žije. Žáci 4. a 5.třídy viděli program Život se zrakovým postižením. Kde si mohli prohlédnout různé knihy, pomůcky, počítače a telefony pro lidi s tímto postižením. Musím říct, že to bylo opravdu velmi zajímavé a poučné.

Pasování na čtenáře

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo ukončení první třídy pasováním na čtenáře, které proběhlo v naší knihovně. Každý žáček si vybral knihu, která se mu líbila. Po přečtení krátkého úryvku byl pasován na čtenáře. Dostal diplom a medaili. Všichni žáčci tuto zkoušku zvládli výborně.

Veletrh dětské knihy

Letos poprvé se naše škola zúčastnila Veletrhu dětské knihy, který probíhá každý rok v Liberci. Podívat se jeli žáčci 1.-3.třídy. Měli dva odlišené programy dle věku. 1. a 2.třída navštívila program Zuzany Pospíšilové: PRVNÍ ČTENÍ TO NIC NENÍ. 3.třída shlédla program POHÁDKOVÍ POHÁDKÁŘI, který probíhal jako výtvarně pohádkový workshop. Dětem se veletrh moc líbil. Na závěr si někteří odvezli i malou knihu domů. Určitě se příští rok znovu přijedeme podívat.

Zkoušky cyklistů

Od loňského roku jezdili žáci 4.třídy na dopravní hřiště do Frýdlantu, kde se pečlivě připravovali na cyklistické zkoušky, které proběhly 14.června. Děti si musely osvojit základní pravidla silničního provozu. Byli vyzkoušeny formou písemného testu a z jízdy na kole dle pravidel. Průkaz cyklisty získalo 15 dětí z 16. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně ujetých kilometrů bez nehod.

Dětský den

Dětský den

Na poslední květnový den si žáci páté třídy připravili pro děti několik disciplín. Po splnění úkolů a nasbírání všech razítek na stanovištích, dostaly děti za odměnu něco dobrého. Žáci si vyzkoušeli např.: skákání v pytli, jízdu na koloběžce, střílení pistolí Nerf, chození poslepu, házení na terč, střelbu do brány a jiné. Počasí se nám opravdu vydařilo. Děkuji žákům páté třídy a paní učitelce třídní Ivetě Vojířové za přípravu.     

         Mgr. Adéla Paříková

Zdravá 5

V pátek 31. 5. 2019 se žáci první třídy zúčastnili dvouhodinového vzdělávacího programu Zdravá pětka, který poskytuje zdarma Nadační fond Albert.

Cílem tohoto programu bylo předat dětem základní informace o zdravém životním stylu. Přiblížit žákům na základě her a soutěží správný způsob stravování.

Pro další prohlubování a procvičování žáčci obdrželi zdarma letáky a výukové materiály určené pro další výuku ke zdraví. Dětem se program velice líbil.

                                                                                  Mgr. Adriana Macková

Atletický trojboj

Atletický trojboj je soutěž sportovní všestrannosti - běh na 50m, skok daleký a hod míčkem. Soupeří v ní kluci a holky od 1. do 5. třídy ZŠ. Naše děti z 2., 3. a 4. třídy se jí letos taktéž zúčastnily. V chladném počasí absolvovaly na libereckém Městském stadionu okresní kolo. Dokonce se jim podařilo kvalifikovat do červnového krajského finále v Turnově. A to Janě Bečvářové a Tereze Mládkové, žákyním 2. třídy! Do první desítky se podařilo svými výkony probojovat i druhákovi Štěpánu Kutílkovi a čtvrťákovi Filipu Melkovi. Věřím, že se dívkám podaří kvalitně potrénovat a své výkony v Turnově ještě vylepšit. 

                                                                                Mgr. Dobroslav Buřita

Zámecký Dvůr Černousy

Zámecký Dvůr Černousy

V úterý 21. května jeli žáci z 1., 2. a 3. třídy na výlet do Černous. V Zámeckém Dvoře byla pro žáky připravena malá kruhová jízdárna s poníky. Někteří žáci poprvé zažili, jaký je pohled na svět z koňského hřbetu.  Mohli si prohlédnout také ustájení koní v moderních boxech. Žáci byli ve stájích tak nadšení, že jsme je nemohli od koní odtrhnout. Místo svačiny si v areálu opekli na připraveném ohništi svého buřtíka. Na dětském hřišti, které bylo na louce, si užili spoustu zábavy. Největší zájem byl samozřejmě o trampolínu. Nakonec jsme si dali výbornou zmrzlinu v místní restauraci.

  

                                                                    Mgr. Zdena Zimová

Barvy kolem nás

V pondělí 13. 5. se žáci 4. třídy vydali na další vzdělávací program do Střevlíku v Hejnicích. Program se jmenoval Barvy kolem nás. Po příjezdu do Hejnic si nejprve děti na louce u školy nasbíraly různé rostliny – čím barevnější, tím lepší. Ve třídě si potom vyzkoušely, jaké barvy lze získat z jednotlivých rostlin a dozvěděly se, že právě tak naši předkové barvili látky. Ve druhé části programu si žáci sami obarvili textilní sáček, který dostali na místě. Vyzkoušeli si batikování. Domů si každý odvážel svůj vlastnoručně obarvený sáček a plno nových informací.                  

                                         Mgr. Vladimíra Erbanová

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ochrana člověka za mimořádných situací

Poslední den v měsíci dubnu jsme podruhé ve školním roce uskutečnili OČMS. Tentokrát jsme zůstali ve škole a soustředili jsme se na základy první pomoci. Děti se učily jak správně resuscitovat, naučily se ošetřovat tepenné a žilní krvácení, dále si vyzkoušely ošetření zlomenin (ruky, nohy, prstu…) a zopakovaly si, jak se volá první pomoc. Byly jim také názorně ukázány pomůcky, které se používají ke znehybnění pacienta. Moc děkuji hasičům z Višňové a zdravotní sestřičce paní Mackové, kteří se aktivně zapojili do této školní akce. Ohlasy dětí byly pouze pozitivní. Děkujeme.

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídy

Po čtvrtečních závodech na nás v pátek 26.4. čekal zápis do první třídy Základní a mateřské školy Višňová. K zápisu se přihlásilo celkem čtrnáct dětí. Z toho jsme 11 žáčků přijali. Děti byly moc šikovné a za svou snahu obdržely malé dárečky, které vyrobili žáci naší školy. Na všechny nové žáky se již těšíme v pondělí 2.září v 8.00, kde je oficiálně přivítáme do naší školy.

Přespolní běh Višňová

Přespolní běh Višňová

Ve čtvrtek 25.4. se konal u nás již tradiční přespolní běh Race Open (14.ročník). Tentokrát nám počasí opravdu přálo. Bylo krásně slunečno a děti i učitelé si závody užívali. Přijeli si k nám zasoutěžit žáci z Habartic, Dětřichova, Raspenavy, Nového Města pod Smrkem, Gymnázia Frýdlant a jeden soutěžící ze SŠHL Frýdlant. Účast byla letos opravdu hojná- běžců bylo přes 160. Naše škola zaznamenala i nemalé úspěchy. Ve svých kategoriích byl/a Jana Bečvářová první, Daniela Konkusová třetí, Natálka Šlapáková první, Johanka Pešková třetí, Tadeáš Chládek první a Novák Prokop druhý. Ještě jednou všem gratuluji a děkuji všem soutěžícím a školám za účast. Budeme se těšit opět příští rok.

Mc Donald´s Cup Frýdlant

Hned v úterý po Velikonocích jsme se zúčastnili fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup ve Frýdlantu.  Turnaj proběhl pro kategorii 1.-3.třída a 4.-5. třída na hřišti s umělým trávníkem.  Menší žáci byli třetí a starší žáci se umístili na druhém místě. Hráčům děkuji za účast a reprezentaci naší školy.

 

Velikonoční dílny

Velikonoční dílny

Jako každý rok se uskutečnily na naší škole Velikonoční tvůrčí dílny. Opět se konaly týden před Velkým pátkem (letos tedy 12.4.). Nejen děti si mohly uplést velikonoční pomlázku či věnec, vyrobit papírového zajíčka a přáníčko, ozdobit polystyrenové vajíčko a udělat velikonoční zápich ve tvaru kuřátka nebo slepičky. Po práci se mohly občerstvit velikonočními dobrůtkami, které školní děti v družině a na kroužku vaření samy připravily. Součástí dílniček byl i prodej výrobků našich žáčků. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přidali ruku k dílu a pomohli velikonoční dílny zorganizovat.

                                                                                                            Moc děkuji 

Poklad kapitána Baltazara

Poklad kapitána Baltazara

Děti shlédly 11.4.  představení, které bylo o námořnících, pirátek a ztraceném pokladu. Provázel nás papoušek a také věčně hladový žralok. Představení se konalo v tělocvičně základní školy. Děti se naučily, že více než zbraně jim poslouží poctivost, přátelství a čisté svědomí. Hravou formou se seznámily také s několika pověrami o moři a námořnících a nemohly chybět písničky, které se jim velice líbily.


Srdečně Vás zveme na zápis do MŠ, který se bude konat 7.5. v prostorách naší mateřské školy od 9.00 -15.00 hod. Bližší informace naleznete v sekci MŚ-dokumenty. Zde najdete vše potřebné. Formuláře můžete také vyzvednout přímo v MŠ či ZŠ. 

          Už se na Vás těšíme!

Recitační soutěž

Uprostřed měsíce března jsme se také zúčastnili přehlídky malých recitátorů v DDM Větrník v Liberci. Jeli vybraní žáčci, kteří postoupili ze školního kola. Vystoupení se jim moc povedlo a zaslouží si velikou pochvalu. Byla to pro ně obrovská zkušenost. Museli překonat velkou trému a zvládli to na výbornou. Dostali diplomy za účast a sladkou odměnu.

Bruslení-4.třída

Bruslení-4.třída

V pondělí jsme naposledy s žáky 4.třídy navštívili zimní stadion ve Frýdlantu, kam jsme každých čtrnáct dní jezdili bruslit v rámci hodin tělesné výchovy. Hráli jsme hry a trénovali naši obratnost. Podlézali jsme překážky, přeskakovali tyče, dělali slalom mezi pneumatikami a učili se jezdit popředu, pozadu a ti zdatnější z nás i překládali. Jako odměnu pro pilné žáčky jsme místo oběda v jídelně zašli do města, kde si děti mohly koupit něco dobrého. Vyhrál kebab.

Střevlik- Hejnice

V týdnu po jarních prázdninách zavítali třeťáci a páťáci do Hejnic, do Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje (Střevliku). Pod vedením paní lektorky Věry Sobotové absolvovali program Vlnohrátky, ve kterém se dozvěděli o chovu ovcí a především o využití ovčí vlny. Vyzkoušeli si spoustu praktických činností ručního zpracování vlny. Na závěr programu si každý žák uplstil originální vlněný dáreček.

Spaní ve škole-3.třída

První letošní spaní ve škole mají za sebou třeťáci. Naplánovali jsme je tak, abychom přivítali začátek jara. Počasí nám přálo a tak jsme též pozorovali jarní úplněk a některá známá souhvězdí. Pro třídního učitele je dobré poznat žáky i jinak, než jen při výuce. Pro spolužáky to je zase příležitost strávit spolu čas bezstarostnou zábavou.

Matematický klokan

Tato soutěž patří mezi významné školní projekty podporované MŠMT, ve které soutěží děti od 2. třídy ZŠ až po maturanty. Během 60 minut řeší soubor testových úloh, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh - tzn. 18, resp. 24 bodů.

Kategorie Cvrček (2. – 3. třída):

1. František Vondrovský 48 bodů, 2. Jakub Horáček 46 bodů, 3. Lukáš Mrklas 44 bodů, 4. Nela Čejková 42 bodů,        5. Jakub Michoň 40 bodů, 6. Jana Bečvářová 39 bodů

Kategorie Klokánek (4. – 5. třída):

1. Prokop Novák 83 bodů, 2. Matěj Richter, Barbora Židů 74 bodů, 3. Klára Paříková 71 bodů, 4. Sabina Hloužková 63 bodů, 5. Daniel Seifert 56 bodů

Zápis do 1.třídy

Zápis do 1.třídyV pátek 26.4. od 13.00 do 15.00 hodin Vás srdečně zveme na
Zápis do 1.třídy.
Potřebné informace a dokumenty najedete v sekci Základní škola-Dokumenty- Zápis do 1.třídy.
                                            

Superstar

Superstar

V rámci hodiny hudební výchovy ve čtvrté třídě proběhla pěvecká soutěž Superstar. Zapojily se do ní čtyři skupinky soutěžících. Každá skupinka si připravila své vlastní vystoupení. Někteří měli i masky a nacvičenou choreografii. Vítězem se stala skupina Unicorn ve složení Barbora Židů, Klára Paříková, Johana Pešková a Natálie Roubalová. Gratulujeme.

Beseda o životním prostředí

Beseda o životním prostředíPoslední den v měsíci únoru se 1. a 2.třída zapojila do besedy o životním prostředí, která proběhla v knihovně ve Višňové. Autorka knihy Hastrmanka Evelínka a zlatá rybka seznámila děti s tím, jak vlastně taková kniha vzniká. Kdo je to autor, ilustrátor, editor, korektor...atd. Poutavě všechny zapojila do děje své knihy a společně si popovídali o tom, jak se lidé ošklivě chovají k životnímu prostředí. Především tím, že vyhazují odpadky volně do přírody.

Florbalový turnaj

Florbalový turnaj

Dne 27.2. jsme byli pozváni na florbalový turnaj v kategorii junior (4.-5.třída) do Frýdlantu. Turnaj probíhal v hale ZŠ Purkyňova. Do soutěže se zapojily čtyři školy: Frýdlant, Raspenava, Dětřichov a Višňová. Naši žáci se nesmírně snažili a vybojovali úžasné 2.místo. Moc jim děkuji, opravdu se nadřeli.

Masopust

Masopust

Ve čtvrtek 24.2. jsme se vydali na masopustní průvod vesnicí. Ještě před tím jsme vyhodnotili nejlepší masky, které dostaly za odměnu koláče, které pracně vyrobily děti na kroužku vaření pod vedením paní vychovatelky Ireny Fejtkové. Na závěr jsme spálili Morenu, abychom již radostně přivítali jaro.

Školní kolo recitační soutěže

V pátek 15.2. se uskutečnilo na půdě naší školy školní kolo recitační soutěže. Výsledky jsou následující:

(Zvýraznění žáci postupují do dalšího kola v Liberci, které se uskuteční 15.3.)

 

Kategorie 1.třída:

1.místo- Hana Galasová

2.místo- Mikuláš Fátor

3. místo- Zuzana Erbanová

Kategorie 2.-3.třída:

1.místo- Rozárka Guttenbergová

2.místo- Nikolas Krejčík

3.místo- Eliška Kreminová

Kategorie 4.-5.třída:

1.místo- Barbora Židů

2.místo- Klára Paříková

3.místo- Anna Richterová

Kurzík první pomoci

Kurzík první pomociV dalším týdnu v první třídě proběhl program s názvem Kurzík první pomoci. Navštívila nás zdravotní sestřička na mateřské dovolené, která dětem hravou formou ukázala na obrovském medvědovi základy první pomoci. Děti měly možnost si vše vyzkoušet a zachránit medvídkovi život.

Přehazovaná

Ve druhém pololetí se žáci 4. a 5.třídy zúčastnili 6.2. soutěže

v přehazované. Byla to naše první zkušenost. Dříve se na Frýdlantsku

tyto akce nepořádaly. Skončili jsme na krásném třetím místě.

Závěr 1.pololetí

To nám ten čas rychle letí a už je tu pololetí. Ve čtvrtek 31.1. jsme rozdávali dětem pololetní Výpisy z vysvědčení. Originál dostanou žáčci až na konci školního roku. Celkově musím říct, že se děti snažily a jejich snaha byla odměněna známkou, kterou si zasloužily. Za všechny učitele jim děkuji a doufám, že i nadále budou pokračovat ve své pilné práci a neusnou nám na vavřínech.

Setkání s autorkou zpěvníku Písničky pro děti

Setkání s autorkou zpěvníku Písničky pro děti

První třídu navštívila paní učitelka Lenka Jakešová, která skládá hudbu i text k písničkám pro děti ve věku od 4 do 12 let. V rámci hodiny hudební výchovy nás potěšila svou návštěvou. Popovídala si s dětmi o tom, jak se vlastně takový zpěvník vytváří, kdo ho vydává, ilustruje atd. Žáčci si jednu písničku rozebrali, řekli si o čem je a naučili se ji zpívat. Na závěr se k ní doučili krátký taneček.

Bruslení 1.-5.třída

Bruslení 1.-5.třída

Mám velikou radost, že v letošním školním roce již všechny třídy jezdí v rámci tělesné výchovy na bruslení do Frýdlantu. Děti tato aktivita velmi baví. Někdy mají více strach rodiče než samotní žáčci. Rodiče nebojte se, my Vám na ně dohlédneme a něco nového je naučíme. Proto tu hlavně jsme! Takže vyzýváme Ježíšky, nadělujte brusličky. Děkujeme.

 

Maják

Následující týden se hned v pondělí 7.1. na nás přijeli podívat lektoři z organizace Maják, kteří se zabývají preventivními programy na školách. Ve třetí třídě proběhl výukový program Agrese, ve čtvrté třídě Alkohol a kouření a v páté třídě program s názvem Jsem originál. Všechny aktivity jsou tvořeny velmi poutavou formou, děti společně komunikují nad danými tématy, hrají skupinové hry- snaží se spolupracovat a dodržovat určitá pravidla. Každého programu se vždy účastní třídní učitel, který se do aktivit může zapojit. Na závěr přijde krátká zpráva (doporučení) od organizátorů pro školu a třídního učitele.

Tříkrálová sbírka

 

V pátek 4.1. jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR letos již po devatenácté. Této sbírky jsme se zúčastnili na prosbu paní Opočenské (Pantůčkové) a jsme moc rádi, že jsme dlouho neváhali a šli do toho. Letos vyšli do ulic žáčci 3.třídy s panem učitelem Buřitou. Nějaké penízky se vybrat podařilo. My děkujeme za zkušenost a rádi se opět v příštím roce 2020 zapojíme.

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Vánoční besídky

Poslední den školy v roce 2018 jsme pro děti uspořádali vánoční besídky. V tomto roce děti poprvé dostaly dárky, které jsme mohli zakoupit díky našim sponzorům- většinou se jednalo o vzdělávací deskové hry, karty, pexesa atd. Každá třída dostala vlastní hry. Dále dostalo každé dítě dáreček od paní učitelky. Tady bych chtěla podotknout, že paní učitelky kupují dárky dětem vždy za vlastní peníze. Děti si dále nadělují dárečky i mezi sebou. Nemůže se tedy stát, že by nikdo nic nedostal.

Šachový turnaj základních škol

Šachový turnaj základních škol

Šachové setkání dětí škol Frýdlantska

V předvánočním týdnu uspořádala naše škola šachovou akci, jíž se zúčastnilo 21 dětí z Frýdlantu, Hejnic, Dětřichova a Višňové. Pro naše děti to byla výborná příležitost poznat nové kamarády a zahrát si s nimi nejednu partii královské hry. Pochvalu za snahu zaslouží všichni – páťáci Prokop, Daniel a Viktor, třeťáci Lukáš, Zdeněk, David, Petr a Nela i nejmladší prvňák Honzík.  

                                                                                                                               Mgr. Dobroslav Buřita

Vánoce v Aréně

V pátek 14. 12. 2018 se žáčci mateřské školy a žáci 1., 2. a 3. ročníku základní školy zúčastnili vánočního programu v Home Credit  Aréně. Pro malé účastníky bylo připraveno promítání pohádek, dále ukázky science show IQLANDIA, exhibiční utkání hokejových tříd Bílých Tygrů, vystoupení tanečního centra A-stylu, krasobruslařské vystoupení BK Variace Liberec a spousta další zábavy. V rámci programu proběhlo vyhlášení soutěže na téma „Sněhulák“, kterého se úspěšně zúčastnili naši nejmladší žáčci z mateřské školy. Na každého malého návštěvníka zde čekal malý dáreček. Celá akce se nadmíru vydařila a děti odcházely maximálně spokojené.

                                                                                                                     Mgr. Adriana Macková

Mikulášské plavání

Mikulášské plavání7.12. jsem se s vybranými žáky účastnila Mikuláškého plavání, kterého jsme se poprvé zúčastnili v letošním školním roce v Novém Městě pod Smrkem. Jeli se mnou žáci 4. a 5.ročníku. Jejich úkolem bylo uplavat dohromady co nejvíce metrů za svoji školu. Plavecký styl nebyl předem určen- děti střídaly prsa, kraul a znak. Poslední dva styly se naučily na kurzu plavání. Plavaly jednu hodinu. Za jejich výkon jim moc děkuji. Výborně nás reprezentovaly.  Příští rok si určitě znovu rádi přijedeme zazávodit.

Mikuláš v ZŠ

Mikuláš v ZŠVe čtvrtek 6.12. chodil u nás ve škole Mikuláš s čertem. Jsme moc rádi, že nás navštívili. Takové hodné dětičky bychom chtěli každý den. Smějící seKaždá třída si pro ně něco připravila- krátkou básničku, písničku či taneček. Děti za odměnu dostaly sladkou nadílku.

Vánoční dílny

Vánoční dílny

Poslední den měsíce listopad patřil již tradičním vánočním dílnám. Jako každý rok byla účast hojná. Děti, rodiče, prarodiče a i další přátelé školy si mohli vyrobit skřítka, andílka, Mikuláše s čertem, vánoční věnec a svícen. Vánoční atmosféru vykouzlil poslech vánočních koled. Poprvé jsme připravili pro návštěvníky vánoční posezení spojené s prodejem cukroví a perníčků, které upekly a nazdobily děti ve školním klubu.  Naše „vánoční občerstvení“ sklidilo velký úspěch. Nic nezbylo. :) . Tuto akci určitě rádi zopakujeme.

            Moc děkuji všem, kteří se na pořádání této akce účastnili.

                                                                               Adéla Paříková

Přebor škol v šachu

Přebor škol v šachu

Ve čtvrtek 29. 11. se zúčastnili Daniel Seifert a Barbora Židů okresního kola Přeboru škol v šachu v Liberci. Po dvouměsíčním seznamování se s taji královské hry to byl jejich první opravdový turnaj. Oba zaslouží pochvalu za svědomitý přístup a jistě se i s ostatními spolužáky ze školního šachového kroužku zahrají při dalších akcích. V kategorii žáků 1. stupně ZŠ soutěžilo 7 družstev. Výběr Frýdlantska (Višňová, Dětřichov a Raspenava) získal 8 bodů a 5. místo. Vítězové ze ZŠ Kaplického Liberec získali 20 bodů stejně jako druzí kluci z Frýdlantu.                                                                        

                                                                        Dobroslav Buřita

Výlet do svíčkárny

Výlet do svíčkárny

V pondělí 26. 11. jsme byli celá 5. třída ve svíčkárně v Liberci. Jeli jsme tam vlakem, tramvají a autobusem. Když jsme přijeli do svíčkárny, rozdělili jsme se do tří skupin. První skupina šla hned vyrábět. Druhá a třetí skupina seděla u stolu a svačila. Když jsme šli na řadu, jako první jsme nasypávali barevnou koupelovou sůl do pytlíčků. Potom jsme namáčeli svíčky do barev a nakonec jsme si udělali mýdlo. Potom jsme si mohli koupit svíčky, které již byly hotové. Výlet se mi moc líbil.

                                                                 Sabina Hloužková, 5. třída

Florbalový turnaj

V úterý 20. listopadu kluci ze 3. – 5. třídy vyjeli do Liberce na ZŠ Dobiášovu sehrát okresní kolo florbalové soutěže Čeps cup. Turnaje se zúčastnilo 8 škol, hrálo se ve dvou čtyřčlenných skupinách a na závěr o konečné umístění. Proti soupeřům ze ZŠ Jabloňová a ZŠ Doctrina z Liberce a klukům z Hrádku nad Nisou jsme sehráli poměrně vyrovnané zápasy. Ani v zápase o 7. místo jsme nedotáhli dobře rozehraný duel proti ZŠ Lužické. Přesto jsme byli spokojeni, že jsme si dobře zahráli a těšíme se na další turnaje!

                                                                                     Dobroslav Buřita

Výlet do IQLandie v Liberci

V pátek 26.10. se vypravili všichni žáci naší školy na školní výlet do IQLandie v Liberci. Měli možnost shlédnou expozice, které se věnují živlům, lidskému tělu či kosmu. Nejvíce děti zaujala expozice vodního světa a humanoidní robot, který si s dětmi pěkně popovídal a snažil se vtipně odpovídat na jejich zvídavé otázky. Součástí naší návštěvy bylo i Planetárium. Žáci 1.-3.třídy shlédli výukový program „Vesmír pro nejmenší“ a žáci 4.-5.třídy viděli program „Do vesmíru a zase zpátky“. Program aktivně zapojoval všechny žáky. Byl velmi poutavý a poučný.

100 let založení Československa

100 let založení Československa

 

Abychom si s dětmi připomněli důležité výročí, tak jsme nejen objednali program „Staleté kořeny“ pro 4. a 5.třídu, který proběhl v rámci hodin vlastivědy, ale také všichni žáci namalovali českou vlajku, kterou jsme umístili do většiny oken  školy. Na závěr jsme se domluvili, aby každá třída přišla ve čtvrtek 25.10. v jedné z barev trikolóry. Protože nám bohužel počasí nepřálo, vytvořili jsme českou vlajku z těl dětí a učitelů na chodbě naší školy.

Výukový program "Staleté kořeny"

16. října si žáci 4. a 5. ročníku připomněli 100 let od založení Československa. V průběhu dvou vyučovacích hodin si formou praktických činností vyvodili důležitost kořenů pro český národ. Odpověděli si na otázku: „Jak hluboké naše kořeny jsou?“ Seznámili se s nejvýznamnějšími osobnostmi našeho národa. (Cyril a Metoděj, Jan Hus, J. A. Komenský, T. G. Masaryk)

                                                                                            Mgr.Šárka Vecková

Naivní divadlo Liberec

Ve dnech 16. a 17.října žáci 1.-5.třídy postupně navštívili Naivní divadlo v Liberci. Shlédli představení s názvem Komáři se ženili. Dětem se představení moc líbilo, bylo smutné i veselé zároveň. Na další návštěvu se moc těší.

Dopravní hříště Frýdlant

V rámci přípravy dětí na tzv. „řidičák na kolo“ se žáci 3.třídy vypravili 16.10. na dopravní hřiště do Frýdlantu. Zde si vyzkoušeli jízdu na kole dle pravidel silničního provozu a několik výukových testů.

Tonda obal

Dne 9.10. proběhl výukový program Tonda obal. Během celého dne se ho zúčastnili všichni žáci školy. Děti se zde zábavnou formou učí třídit odpad. Celou dobu je provádí postavička Tonda obal. Program má návaznost i na webové stránky, kde si děti mohou tuto problematiku trénovat i doma na počítači či tabletu.

Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 2018/2019
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 a vítání nových prvňáčků proběhne v pondělí 3.září 2018 v 8.00 před budovou školy.
Konec výuky bude v 9.25 hod.
V tento den nebude ranní družina (pro malý zájem). Vše ostatní bude probíhat bez změn. Nezapomeňte se přihlásit k docházce do družiny a přihlásit si obědy dle potřeby.

4.září- rozdávání učebnic, sešitů a pomůcek (konec v 11.25)
5. září- výuka již dle rozvrhu dané třídy

               Mgr. Adéla PaříkováVyhodnocení sběrových soutěží

Vyhodnocení sběrových soutěžíBěhem celého školního roku probíhala v naší škole soutěž ve sběru papíru a plastů (PET lahve a tetrapakové krabice).
V mateřské škole se soutěže zúčastnilo celkem sedm dětí, které dohromady nasbíraly 7 329 ks plastů a 1 027 kg papíru. Nejúspěšnějšími sběrači se stali sourozenci Karolína a Honzík Linkovi.
V základní škole se sběru zúčastnilo 51 žáků, kteří nasbírali 37 983 ks plastů a 4 256,5 kg papíru. Ve sběru plastů zvítězila Aneta Hrdinová (4 815 ks), druhé místo obsadila Veronika Čejková (2 449 ks) a třetí místo Dominik Uzel (2 086 ks). Ve  sběru papíru první místo patří Tadeáši Chládkovi (599, 3 kg), druhé Lukáši Mrklasovi (429,3 kg) a třetí Tereze Mládkové (369, 5 kg).
Všem účastníkům soutěže děkujeme. Za získané finanční prostředky bude pro děti uspořádán výlet. Celkové výsledky jsou k dispozici v dokumentech školy.
Mgr. Helena Roubalová

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. 6. jsme se naposledy sešli před školou, abychom se rozloučili se školním rokem. Ocenili jsme žáky s výborným prospěchem a vyhodnotili sběrové soutěže. Součástí bylo také rozloučení s našimi páťáky. 
Krásné a slunečné prázdniny všem! 
Mgr. Helena Roubalová

Škola v přírodě Desná v Jizerských horách 25. 6. - 28. 8. 2018

Škola v přírodě Desná v Jizerských horách 25. 6. - 28. 8. 2018V pondělí 25. 6. jsme se vydali na tradiční školu v přírodě do Desné v Jizerských horách (penzion Nuselská). Po přivítání a ubytování jsme vyrazili na první výlet na Protrženou přehradu. Na místě jsme si na naučné stezce kolem přehrady prohlédli její zbytky a navštívili památník obětem katastrofy z roku 1916.
V úterý jsme jeli vláčkem na výlet do Harrachova, kde jsme navštívili místní sklárnu. Dozvěděli jsme se tu mnoho zajímavostí z minulého i současného života mistrů sklářů a mohli je pozorovat při práci. Poté jsme zavítali do místního muzea skla, kde jsme si prohlédli expozici skleněných výrobků. Při zpáteční cestě na nádraží jsme se prošli krásným Anenským údolím.
Středeční dopoledne bylo ve znamení posledního výletu na přehradu Souš. Na zpáteční cestě jsme se prošli údolím říčky Černá Desná, kde jsme obdivovali nádherné místní vodopády se zajímavými jmény - Hrncový, Bukový, Plotnový či Dlouhý. Odpoledne pro nás paní učitelky připravili sportovně-vědomostní soutěž. Vedle sportovních soutěží jsme museli prokázat naše znalosti, které jsme získali během celé školy v přírodě. V této soutěži ve svých kategoriích zvítězili Martin Punčochář (1. tř.), Tereza Mládková (1. tř.), Daniel Seifert (4. tř.) a Darina Čejková (5. tř.). Večer jsme náš pobyt zakončili úžasnou diskotékou.
Ve čtvrtek 28. 6. jsme se všichni plní zážitků vrátili v pořádku ke svým rodičům. Fotografie z celého pobytu jsou ve fotogalerii.
Žáci 1. - 5. třídy

Školní akademie 19. 6. 2018

Školní akademie 19. 6. 2018V úterý 19. 6. proběhla před budovou školy školní akademie. Během bohatého programu jsme shlédli několik tanečních vystoupení včetně ukázky latinskoamerických tanců.  Druháci si pro nás připravili scénku pod názvem "Polámal se mraveneček" a prvňáčci veršované pohádky. Žáci 3. a 5. ročníku představili svůj celoroční projekt Školy pro udržitelný život. Nechybělo ani vyhodnocení soutěže s Barvožroutem, která každoročně probíhá ve školní restauraci. 
Součástí programu bylo tradiční rozloučení předškoláků se školkou a páťáků se školou. Děti z MŠ měly připravené krásné pásmo písniček a básniček, za které na rozloučenou dostaly krásnou kšiltovku s motivem sluníčka a pamětní list. Páťáci od své paní učitelky dostali šerpu a přednesli nám své poděkování.
Všem účinkujícím děkujeme za povedené představení a dík také náleží všem, kteří program připravili. Fotografie z akademie jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve středu 28. 3. proběhl projektový den zaměřený tematicky na ochranu člověka v případě požáru. Během dopoledne si žáci připomněli, co dělat a jak se chovat v případě požáru v domě či bytě nebo jaké se používají hasební prostředky. Součástí bylo také taktické cvičení ve spolupráci s hasiči, v rámci kterého byli všichni žáci i učitelé evakuováni z budovy školy buď po žebřících, nebo s využitím speciálních vyváděcích masek. Cvičení se kromě profesionálních hasičů z PS Raspenava zúčastnily jednotky Višňová, Frýdlant, Pertoltice a Habartice.
Mgr. Helena Roubalová

Kniha Velikonoc - Oblastní galerie Liberec

Kniha Velikonoc - Oblastní galerie Liberec

V pondělí 26. 3 a v úterý 27. 3. se postupně všichni žáci naší školy zúčastnili programu "Kniha Velikonoc" v Oblastní galerii v Liberci. V průběhu programu si děti zopakovaly velikonoční zvyky a tradice, zhotovily si velikonočního zajíčka z papíru, měly možnost prokázat kreativitu díky velkému množství nabídnutého pracovního materiálu. Vstupné bylo pro všechny hrazeno z projektu ZŠ a MŠ Višňová (tzv. šablon) a doprava z dotačního programu Libereckého kraje.
Mgr. Vladimíra Erbanová, Mgr. Šárka Vecková, Mgr. Zdenka Zimová, Žaneta Mocová

Hody, hody doprovody - STŘEVLIK Hejnice

V pondělí 19. března navštívili žáci 4. a 5. třídy Střevlík v Hejnicích, kde pro ně byl připraven velikonoční program Hody, hody doprovody. Po příjezdu vlakem jsme se přemístili do areálu Střední lesnické školy. Děti se nejprve seznámily s velikonočními zvyky a tradicemi, vymetly „komín“ na popeleční, škaredou středu. Poté se rozdělily na dvě části – jedna skupina se naučila plést pomlázku ze 4 proutků, druhá vytvořila kohoutka z papíru a ozdobila vajíčko tradiční technikou – voskem. Po skončení práce se skupiny vyměnily. Zhotovené výrobky si děti odvezly domů. Některé děti však vajíčka nedovezly, neboť je ještě po cestě ve vlaku snědly. 
Mgr. Vladimíra Erbanová 

Velikonoční tvůrčí dílna

Velikonoční tvůrčí dílnaV pátek 23. 3. 2018 ve škole proběhl již 12. ročník velikonoční dílny. V průběhu odpoledne si děti se svými rodiči či prarodiči mohly vyrobit krásné tradiční i méně tradiční velikonoční dekorace jako tištěný ubrousek, zajíčka s lízátkem, košíček na koledu či zápich do květináče. Chybět samozřejmě nemohlo pletení pomlázek či aranžování věnečků na dveře. Součástí dílny byla i prodejna s velikonočními výrobky, které dělali žáci v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností nebo ve školní družině. Všem děkujeme za vytvoření úžasné předvelikonoční nálady. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Masopust 2018

Masopust 2018V pátek 23. 2. se v naší škole uskutečnil masopustní průvod, kterého se zúčastnili žáci ZŠ a děti MŠ. I přes mrazivé počasí náš průvod prošel obcí a na několika zastaveních jsme si za masopustní říkačky vykoledovali sladkou odměnu. Všem, kteří nás obdarovali, děkujeme. 
Průvod jsme tradičně zakončili u místní hasičárny, kde jsme za pomoci hasičů zapálili naší Morenu a poslali jí po vodě v místním potoce. 
Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší masku z každé třídy. Na hodnocení se podíleli všichni dospěláci (celkem 9 osob), kteří pracují ve škole a vybrali následující vítěze:
1. třída - kuchař (Adam Kocián - 6 hlasů)
2. třída - pirát z Karibiku (Jakub Horáček - 6 hlasů)
3. třída - jeptiška (Tomáš Karger) a kostlivec (Dominik Uzel - oba po 3 hlasech)
4. třída - odpadový pytel (Anna Špínová - 4 hlasy)
5. třída - babka (Eliška Veselá - 7 hlasů)
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Přednáška pro rodiče a veřejnost

Ve čtvrtek 15. 2. proběhla ve škole přednáška pana Mgr. Julia Bittmanna na téma "Žáci  se speciálními vzdělávacími problémy (poruchy chování)". Přednáška byla podpořená z projektu MAP Frýdlantsko.
Mgr. Helena Roubalová

Máme rádi Česko - STŘEVLIK Hejnice

V pondělí 5. 2. 2018 navštívili žáci 4. a 5. třídy Středisko ekologické výchovy v Hejnicích. Tentokrát se zúčastnili programu Máme rádi Česko. Děti si nejprve s lektorkou zopakovaly státní symboly. Než se vydaly na pomyslnou cestu po naší zemi, upekly si pravé české buchty. Zadělaly kynuté těsto, po vykynutí těsta naplnily buchty švestkovými povidly a už se peklo. Než byly buchty hotové, zasoutěžily si mezi sebou ve vědomostech o České republice. Na závěr si všichni pochutnali na čerstvých buchtách a poté se vydali na zpáteční cestu vlakem. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Vladimíra Erbanová

Kouzlo Vánoc - STŘEVLIK Hejnice

Kouzlo Vánoc - STŘEVLIK Hejnice

V průběhu prosince 1., 2., 4. a 5. třída navštívila STŘEVLIK v Hejnicích. Tady se všechny třídy zúčastnily programu "Kouzlo Vánoc", který se skládal ze dvou částí. První blok probíhal v učebně, kde děti pomáhaly dozdobit vánoční stromeček a poslechly si příběh o Ježíškovi. Poté následovala tvořivá dílnička, během které děti vyráběly drobné dárečky pro rodiče. Nejprve to byla voňavá barevná mejdlíčka ve tvaru rybičky, hvězdičky či bábovičky s vůní levandule nebo hřebíčku. Druhým výrobkem by látkový sáček na mejdlíčko, který si ozdobily linorytem, a třetím svíčka s včelího plástu.
Druhá část programu probíhala venku. Mladší děti určovaly jehličnaté stromy, hledaly stopy zvířat a povídaly si, jak se zvířata živí přes zimu a jak jim může člověk pomoci. Starší žáci pracovali s mapou, s níž putovali Hejnicemi, a svou cestu zakončili v bazilice Navštívení Panny Marie.
Všechny děti měly program zdarma, vstupné i doprava byla hrazena občanským sdružením Inteligentní odpoledne. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Informace o změně cen stravování

Od 1. 1. 2018 dochází ke změnám cen stravování v ZŠ a MŠ Višňová. Aktuální ceník je k nahlédnutí v sekci Dokumenty, oddíl Ceny obědů. 
Mgr. Helena Roubalová

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve školeV úterý 5. 12. naší školu navštívil Mikuláš se dvěma čerty. Za hezkou písničku nebo básničku obdarovali každého žáčka malou sladkostí. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Korálkování - výroba vánočních hvězd

Korálkování - výroba vánočních hvězdV pondělí 4. 12. proběhla ve škole tvůrčí dílna pod názvem "Korálkování - výroba vánočních hvězd" určená pro děti a dospělé. V průběhu odpoledne měli všichni možnost si vyrobit dvě korálkové vánoční ozdoby, které dotvořily úžasnou adventní atmosféru. 
Mgr. Helena Roubalová

Vánoční tvůrčí dílna

Vánoční tvůrčí dílna

V pátek 1. 12. proběhl ve škole již 11. ročník tradiční vánoční dílny. Během odpoledne si rodiče s dětmi mohli vyrobit adventní věnec, svícen, vánoční přáníčko, soba ze šišky a další drobné ozdoby a dekorace. Součástí dílny byl i tradiční prodej s výrobky žáků školy. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Školní výlet - zábavné dopoledne v libereckém Lunaparku

Ve středu 25. 10. 2017 jsme se vydali s žáky 1. a 2 třídy vlakem do Liberce. Po krátké cestě s příjemnou paní průvodčí jsme zamířili k Babylonu do zábavního Lunaparku. Žáci tu měli možnost vystřídat a užít si spoustu atrakcí. Mohli se například povozit na kolotoči, zaskákat na trampolíně, zahrát si fotbal na nafukovacím hřišti, prolézat různá bludiště s překážkami a mnoho dalšího. Výlet byl plně hrazen z peněz získaných za sběr papíru. Věříme, že si všichni užili spoustu zábavy i legrace.
Mgr. Zdenka Zimová a Žaneta Mocová

Školní výlet - Muzeum hraček Detoa Albrechtice v Jizerských horách

Školní výlet - Muzeum hraček Detoa Albrechtice v Jizerských horách
Ve středu 25. října navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku muzeum výroby dřevěných hraček - DETOA ALBRECHTICE s. r. o.
V průběhu exkurze si žáci prošli provoz, kde byli postupně seznámeni s postupem výroby dřevěné hračky. Po prohlídce výrobních prostor si vyráběli z dřevěných dílků svůj originální výrobek. V podnikové prodejně  si žáci mohli koupit hotový výrobek. Obohaceni novými poznatky jsme se vrátili domů. 
Mgr. Šárka Vecková

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018V pondělí 4. 9. 2017 jsme před budovou školy slavnostně zahájili nový školní rok. Vedle známých tváří jsme do školy přivítali 22 prvňáčků, kteří dostali stužku jako upomínku na dnešní den a kufřík, který věnoval Liberecký kraj v rámci projektu "Bezpečně do školy i do přírody". 
Všem žákům i učitelům přejeme dobrý a úspěšný start.
Mgr. Helena Roubalová

Školní rok 2017/2018

Vyhodnocení sběrových soutěží

V průběhu celého školního roku jsme soutěžili ve sběru plastů a papíru. Celkem jsme nasbírali více než 4.300 kg papíru a 41.500 kusů PET lahví a tetrapackových krabic. 
Mezi dětmi z MŠ byli nejúspěšnějšími sběrači sourozenci Karolína a Jan Linkovi a Zuzana Erbanová. Ve škole byla soutěž rozdělena. Ve sběru papíru nejvíce kilogramů do školy přinesli Tadeáš Chládek (357,1 kg), Daniel Seifert (312,5 kg) a Veronika Čejková (305,1 kg). Ve sběru plastů nejvíce kusů nasbírali Aneta Hrdinová (5550 ks), Tadeáš Chládek (2430 ks) a Sabina Hloužková (1554 ks). Drobnými cenami a pochvalnými listy byly oceněny všechny děti. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty.
Poděkování patří také všem rodičům a prarodičům, bez kterých by se sběrové soutěže nemohly uskutečnit. Získané finanční prostředky budou na podzim využity na organizaci výletu.
Mgr. Helena Roubalová

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017V pátek 30. 6. 2017 proběhlo ve škole slavnostní zakončení školního roku. Jeho součástí bylo vyhlášení výsledků sběrových soutěží a rozdělení pochval pro žáky, kteří dosáhli v průběhu celého školního roku výborných výsledků. Naposledy jsme se rozloučili s našimi páťáky a popřáli jim mnoho úspěchů v nové škole.
Krásné a slunečné prázdniny všem.
Mgr. Helena Roubalová

Škola v přírodě Doksy 26. 6. - 29. 6. 2017

Škola v přírodě Doksy 26. 6. - 29. 6. 2017V pondělí 26. 6. jsme odjeli do školy v přírodě do Doks. Ubytovali jsme se v hotelu Bellevue a po obědě vyrazili na vyhlídkovou plavbu po Máchově jezeře. Poté jsme si udělali procházku po městě, kterou jsme završili na dětském hřišti v Tyršových sadech. 
Druhý den nás čekal celodenní výlet. Absolvovali jsme naučnou stezku se Čtyřlístkem, která nás provedla kolem celého Máchova jezera. Součástí výletu byla stopovaná, kterou jsme zakončili hledáním pokladu ve Starých Splavech. Všem dětem patří velká pochvala za statečnost, protože celá stezka měřila 16,5 km a všichni ji zdárně dokončili.
Středeční program byl rozdělený na dvě části. Dopoledne jsme se koupali v bazénu se slanou vodou v areálu hotelu a navštívili jsme Muzeum K. H. Máchy s expozicí o životě básníka a o historii rybníkářství na Českolipsku. Odpoledne nás čekala návštěva zámku v Doksech, kde se nachází Labyrint strašidelných pohádek, a muzea Čtyřlístku. Večer pak byla pro mladší děti připravena diskotéka s písničkami z pohádek, která byla spojená se soutěží o nejlepšího tanečníka a tanečnici. Starší žáci absolvovali program spojený s pověstmi Máchova kraje a olympiádu v netradičních sportovních disciplínách. Vítězi se stali mezi chlapci Viktor Šolta, Daniel Seifert a Václav Fejtek. Mezi dívkami dominovali Nikola Bečvářová, Sabina Hloužková a Sabina Soukupová.
Ve čtvrtek 29. 6. jsme se všichni v pořádku vrátili domů a už teď se těšíme na příští rok na další školu v přírodě.
Mgr. Helena Roubalová

Školní akademie

Školní akademieVe středu 21. 6. proběhla za krásného letního počasí v prostorách před budovou základní školy školní akademie. V první části programu vystoupili předškoláci z MŠ, kteří nás potěšili tanečky a básničkami. Druhou část pak obstarali žáci ZŠ, kteří si samostatně připravili několik tanečních vystoupení proložených recitací a jarními písničkami. Mezi první a druhou částí programu bylo zařazeno vyhodnocení celoroční soutěže s Barvožroutem firmy Scolarest, v níž byla vylosována a obdarována Anička Špínová zbrusu novým kolem. 
Součástí programu bylo slavnostní vyřazení dětí z MŠ, které po prázdninách přivítáme do školy, a rozloučení s pátáky, kteří odchází do škol ve Frýdlantě.
Akce se také zúčastnily zástupkyně MASIFu, které mezi dětmi a rodiči provedly krátký průzkum priorit dětí, žáků a rodičů ve vztahu k naší škole.
Všem účinkujícícm děkujeme za krásná vystoupení, panu starostovi za pomoc s ozvučením akce a maminkám za upečení dobrot pro naše děti. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Hasík podruhé

Hasík podruhéVe čtvrtek 15. 6. proběhla v druhém ročníku druhá část programu "Hasík" zaměřeného na oblast požární ochrany. Během programu se žáci dověděli nejenom to, jak může vzniknout požár u nich doma, ale také jak se v takové situaci zachovat, což si mohli vyzkoušet na konkrétních modelových situacích. Za pěkný program děkujeme p. Martinu a Milanu Götzovým.
Mgr. Zdenka Zimová

Dětský den

Ve středu 31.5. proběhla ve škole oslava dětského dne. Pro děti byly připraveny netradiční zábavné sportovní disciplíny na hříšti. Za každý splněný úkol sbíraly veselá razítka do herní karty, za kterou nakonec získaly balíček plný sladkostí. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Zápis k základnímu vzdělávání 26. 4. 2017

Fotografie ze zápisu dětí do 1. ročníku jsou k dispozici ve fotogalerii.

Ochrana člověka za mimořádných situací 12. 4. 2017

Ochrana člověka za mimořádných situací 12. 4. 2017Ve sředu 12. dubna proběhl ve škole projektový den s tématem "Ochrana člověka za mimořádných situací", který pro nás připravila Policie ČR, BESIP a hasiči z Višňové.
Hasiči nám předvedli ukázku první pomoci, přičemž některé pomůcky mohli žáci vyzkoušet sami na sobě. Druhou aktivitou, kterou si připravil BESIP, byly zádržné systémy v autě. Žáci se seznámili s funkcí a významem dětské autosedačky a shlédli filmy o tom, jaké následky může mít, když budou jezdit v autě nepřipoutaní.
Policisté si pak pro žáky připravili velice zajímavý program, který se týkal nácviku jednání v situaci, kdy by došlo k přepadení školy teroristou. Žáky každé třídě teoreticky seznámili s pravidly chování a nacvičili s nimi, co dělat v takové krizové situaci ve školním prostředí. Celý den vyvrcholil velkým praktickým cvičením pro žáky a učitele školy, kdy byla simulována situace přepadení školy. Cvičení se vydařilo a všichni si z něho odnesli silný zážitek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem policistům, pracovnicím BESIPu i hasičům za připravený program a budeme se těšit na další takový den.
Mgr. Helena Roubalová

Velikonoční tvůrčí dílna

Velikonoční tvůrčí dílnaV pátek 7. 4. proběhl 11. ročník velikonoční tvůrčí dílny. Během dílny si děti i dospělí účastníci mohli vyrobit zajíčka plecháčka, chemlonové kuřátko, ozdobit vajíčko, medový perníček nebo proutěný věneček či uplést tradiční pomlázku. Vedle toho probíhala velikonoční tržnice, kde bylo možné si zakoupit výrobky, které vyrobili žáci 2. - 5. ročníku během pracovního vyučování.
Mgr. Helena Roubalová

Medová snídaně

Medová snídaněV pátek 7. 4. proběhl pro všechny děti mateřské školky a základní školy "Medová snídaně". Cílem projektu, který organizuje a finančně zajišťuje Ministerstvo zemědělství, je podporovat zdravý životní styl, do něhož snídaně jednoznačně patří. Během programu, který vedla paní Iveta Svobodová, se děti zábavnou formou seznámily se základními fakty ze života včel a o jejich chovu. Poté následovala vlastní snídaně, kdy každé dítě dostalo čerstvý chléb, máslo, med a jablko a všem moc chutnalo. Nakonec všichni dostali omalovánku, pastelky a magnetku s včelkou. 
Mgr. Helena Roubalová

Hasík

HasíkV úterý 4. dubna proběhl ve 2. ročníku vzdělávací program Hasík zaměřený na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Program obsazoval řadu scének a modelových situací, na kterých se žáci učili, jak se zachovat v krizových situacích spojených např. s požárem. Nakonec si všichni mohli vyzkoušet hasičskou výstroj a potěšit se s dráčkem Hasíkem, který je celým programem provázel. Za hezký program děkujeme p. Martinu a Milanu Götzovým.
Fotografie z programu jsou ve fotogalerii.
Mgr. Zdenka Zimová

Kraj od kraje - Velikonoce jsou tu i tam

V pátek 31. 3. se v rámci projektu "První cesty za kulturou" žáčci 1. a 2. třídy zúčastnili výletu do Oblastní galerie v Liberci, kde se aktivně zapojili do velikonočního programu. Hravou formou se dozvěděli o velikonočních zvycích a tradicích v různých koutech naší republiky. Na závěr si vyrobili krásnou slepičku s vajíčkem. 
Fotografie z programu jsou ve fotogalerii.
Mgr. Adéla Paříková

Návštěva Galerie v Liberci 20. 3. 2017

Vystoupili jsme z autobusu a vešli jsme do velké krásné budovy. V budově jsme se převlékli a šli jsme do jedné z místností, kde byly obrazy od Josefa Čapka v originále. K prohlídce obrazů nám paní průvodkyně pustila skladbu dětského sboru, která byla velmi krásná. Dále jsme šli do druhé části prohlídky, kde jsme přiřazovali obrázky Josefa Čapka k textům od Františka Hrubína. Když jsme obrázky přiřadili, paní průvodkyně nám řekla, že si zahrajeme na spisovatele, ilustrátory a nakladatele v jednom.
Nejprve jsme si namalovali náčrtek, potom nám průvodkyně rozdala lepicí papíry a to, co jsme namalovali na papír, to jsme potom udělali vlnou na lepicí papír. To jsme si hráli na ilustrátory. Potom jsme k tomu obrázku napsali text a nakonec jsme vše sešili do jednoho a vytvořili něco jako knížku.
Když jsme vše dodělali, šli jsme do interaktivní místnosti, kde jsme zkoušeli různé věci např. malovat pískem nebo skládat hlavolamy apod. A úplně na závěr jsme si hráli na designéry.
Krásný den. Tereza Židů, žákyně 5. třídy

 

Svět očima Josefa Čapka

Svět očima Josefa ČapkaV pondělí 20. 3. navštívili žáci 3. - 5. ročníku Oblastní galerii v Liberci, kde byl pro ně připraven program s názvem "Svět podle Josefa Čapka". Jednalo se o doprovodnou akci k probíhající výstavě "Nespatříte hada", jež se věnuje zobrazení dětského světa. 
Během programu si žáci prohlédli ilustrace Josefa Čapka, Františka Hrubína, Jana Skácela a Miloslava Kabeláče. Potom se sami na chvíli stali ilustrátory i spisovateli a vytvářeli si vlastní "knihu". Po práci si vyzkoušeli lákadla interaktivní expozice a s lektorkou si povídali o designu.
Fotografie z programu jsou ve fotogalerii.
Mgr. Lucie Holanová, Mgr. Vladimíra Erbanová

Masopustní průvod

Masopustní průvodJako každoročně jsme uspořádali masopustní průvod, kterého se zúčastnily všechny děti ze základní školy a mateřské školy. Průvod prošel obcí a udělal několik zastavení (obecní úřad, obchod, školní restaurace), na kterých jsme potěšili přítomné dospělé masopustní zdravicí a na oplátku jsme byli obdarováni malou sladkostí. Průvod jsme zakončili u hasičárny, kde jsme pod dohledem hasičů spálili bábu Morenu.
Po návratu do školy jsme vyhlásili nejlepší masku z každé třídy. A rozhodování nebylo vůbec jednoduché, protože všechny masky byly velice nápadité a povedené. Nakonec zvítězila maska "sněhuláka" Jakuba Michoně z 1. ročníku, indiánky Báry Židů z 2. ročníku, "uklízečky" Viktora Šolty ze 3. ročníku, "klauna" Julie Šímové ze 4. ročníku a v 5. ročníku se o vítězství podělili "dáma" Nikola Bečvářová a "čertova kuchařka" Vojtěch Kaniok.
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Soutěž v recitaci - školní kolo

V pondělí 13. 2. se uskutečnilo školní kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnilo 24 žáků. Rozhodování nebylo pro porotu vůbec snadné, protože všichni zúčastnění předvedli výborné výkony. Nakonec porota rozhodla následovně:
1. kategorie (1. ročník)
1. místo - František Vondrovský
2. místo - Lukáš Mrklas
3. místo - Nikolas Krejčík
2. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo - Barbora Židů
2. místo - Daniel Seifert
3. místo - Anna Richterová
3. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo - Nikola Bečvářová
2. místo - Andrea Jírovcová
3. místo - Tereza Židů
Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za hezký kulturní zážitek. Fotografie ze soutěže a z jejího vyhodnocení jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová a Irena Fejtková

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve školeV pondělí 5. 12. navštívil naší školu Mikuláš se svým kamarádem čertem. Každému žáčkovi přečetli jeho prohřešky z knihy hříchů a vykoupením pak byla krátká básnička nebo písnička. Všechny děti byli nakonec obdarováni malou sladkostí. Fotografie jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.

Rozsvícení vánočního stromu ve Višňové

Rozsvícení vánočního stromu ve VišňovéV sobotu 26. 11. jsme se zúčastnili rozsvícení vánočního stromu ve Višňové. Děti z MŠ se svými učitelkami Lucií Snášelovou, Janou Bečičkovou a Věrou Hlubůčkovou zarecitovaly dvě básničky a zazpívaly dvě písničky s vánoční tématikou. Žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Zdenky Zimové zpříjemnili všem účastníkům začátek adventního času tradičními koledami. Odměnou pro všechny byl slavnostně nazdobený stromek, jehož ozdoby vyrobili žáci školy při pracovním vyučování. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Vánoční tvůrčí dílna

Vánoční tvůrčí dílnaV pátek 25. 11. se ve škole uskutečnil jubilejní 10. ročník vánoční tvůrčí dílny. Děti, jejich rodiče či prarodiče si mohli vyrobit adventní věnec, vánoční svícen, anděla ze dřeva, vánoční hvězdu nebo přáníčko pro své blízké. Současně byla otevřena adventní tržnice, kde si všichni příchozí mohli vybrat výrobky s vánoční tématikou, které vyrobili naši žáci v hodinách pracovního vyučování či výtvarné výchovy. Děkujeme všem za účast. Fotografie z dílny jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Školní výlet do Bozkovských jeskyní

V pondělí 24. 10. jeli žáci 3., 4. a 5. ročníku na výlet do Bozkova. Čekala je návštěva tamějších dolomitových jeskyní. V rámci téměř hodinové prohlídky se seznámili s historií a způsoben vzniku jeskyní. Prohlédli si mnoho zajímavých krápníkových útvarů, krasové jezírko a zažili opravdovou jeskynní tmu. Fotografie z výletu jsou ve fotogalerii.

U obou výletů si žáci hradili pouze vstupné. Dopravu autobusem uhradila škola z finančních prostředků, které jsme získali sběrem druhotných surovin.
Mgr. Lucie Holanová

Školní výlet do IQ parku v Liberci

V pondělí 24. 10. žáci 1. a 2. třídy navštívili zábavní centrum IQ Park v Liberci. Vyzkoušeli si několik hlavolamů, zahráli si v dětské ordinaci na lékaře, cestovali vesmírem, pluli na potápějící se lodi Titanic, hledali cestu ze zrcadlového bludiště, nakupovali v dětském supermarketu, poznávali různé fyzikální zákony a hlavně si zažili spoustu zábavy. Fotografie z výletu jsou ve fotogalerii.
Mgr. Adéla Paříková

Volnočasové aktivity a zájmové kroužky

Od 3. 10. 2016 začínají volnočasové aktivity. Časový harmonogram jednotlivých kroužků je uložen v odkazu Komunitní škola.

1. září

Dne 1. září 2016 končí výuka v 9:30. Více

Provoz školní družiny

Od 1. září 2016 budou děti navštěvovat pouze školní družinu.
O otevření školního klubu budou rodiče včas informováni.

Zahájení školního roku 2016/2017

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 8 hodin před budovou základní školy. Srdečně zveme rodiče, prarodiče a všechny přátele školy.

Školní družina zahajuje svou činnost ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 6,00 v budově školy. Odpoledne pak končí v 16,00.

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Zveme všechny děti, jejich prarodiče a příznivce naší školy na ŠKOLNÍ AKADEMII,
která se uskuteční dne 21. 6. 2016 od 16 hodin před budovou základní školy.
Součástí akce bude rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku.
Dojde také k  slavnostnímu otevření školní zahrady.

Pozvánka na druhé pracovní odpoledne

Pozvánka na druhé pracovní odpoledne

Pěší výlet na frýdlantskou rozhlednu

V sobotu 23. 4. 2016 jsme uskutečnili první z pěších výletů pro děti, jejich rodiče a přátele školy. V 9 hodin vyrazila skupinka třinácti lidiček směr Poustecká obora, abychom po třech hodinkách našeho putování vyšplhali na rozhlednu ve Frýdlantě. Tam jsme si dali malou svačinku. Pro děti pak odměnou byla zmrzlina v cukrárně na náměstí. Výlet se povedl a už se těšíme na další.

Den s Policií ČR a hasiči z Višňové

Den s Policií ČR a hasiči z VišňovéV pondělí 21. 3. byl na naší škole uspořádán Den s Policií ČR a hasiči z Višňové. Žáci si mohli prohlédnout vybavení hasičů, dovědět se, co dělat, když začne hořet, a také vyzkoušet základy zdravovědy. Policisté názorně předvedli svou práci při pořádkové službě, děti si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak pracuje policejní radar na měření rychlosti nebo jak se sbírají otisky prstů. Část programu byla věnovaná bezpečnosti chodců a cyklistů. Na závěr předvedli policisté zásah proti prchajícímu vozidlu a zabezpečení nebezpečného řidiče.

Velikonoční tvůrčí dílna

Velikonoční tvůrčí dílnaV pátek 18. března se uskutečnil již 10. jubilejní ročník velikonoční tvůrčí dílny, kde si všichni příchozí mohli vyrobit různé velikonoční dekorace či uplést pomlázky. Kromě toho je přivítala malá tržnice plná výrobků našich žáků s jarní tématikou. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Masopustní průvod

Masopustní průvodVe středu 24. 2. 2016 jsme pro všechny žáky a děti z MŠ uskutečnili masopustní průvod, který se vydal naší obcí. Cestou jsme potěšili oko kolemjdoucích, zastavili jsme se na obecním úřadě, ve školní jídelně či místním obchůdku. Všude děti dostaly malou sladkou odměnu za svou zdravici. Nakonec jsme pod dohledem hasičů spálili Morenu. Po návratu do školy jsme vyhlásili nejlepší masku z každé třídy. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníkuV pátek 29. 1. 2016 se v naší škole uskutečnil zápis do 1. ročníku. K zápisu se svými rodiči přišlo 18 dětí ze školského obvodu Višňová a Černousy.

 

Čertovský den ve škole

Čertovský den ve škole

V pátek 4. 12. proběhl na naší škole čertovský den. Žáci mohli přijít v masce čertíka nebo anděla. Také výuka byla přizpůsobena tématice – o čertech se učilo v českém jazyce, angličtině nebo matematice. Během dopoledne také všechny třídy navštívil Mikuláš s čertem, aby nadělil dětem malou sladkost za básničku nebo písničku.                                             Odpoledne pak čertovský den pokračoval programem ve školní družině pod názvem „Čertovské rejdění“.

Rozvícení vánočního stromu ve Višňové

Rozvícení vánočního stromu ve VišňovéV sobotu 28. 11. se děti z mateřské školy a žáci základní školy zúčastnili rozsvícení vánočního stromu ve Višňové, kde vystoupili s krátkým programem vánočních koled a básní.

Vánoční dílna

Vánoční dílnaV pátek 27. 11. se naše škola otevřela všem, kteří se chtěli příjemně naladit do nacházející adventní nálady. Proběhla tu již po devátě tradiční vánoční dílna, kde si všichni přítomní mohli vyrobit různé vánoční dekorace, od papírových andělů, vánočních hvězd a přání až po adventní věnce a svícny. Kromě toho byl připravený bohatý prodejní trh s výrobky našich žáků.

O škole Višňová

O škole Višňová

Jsme základní školou s 1. stupněm a mateřskou školou. Školu navštěvují žáci ze všech částí obce Višňová a z obce Černousy. Tomu jsou přizpůsobeny jízdní řády vlakové i autobusové dopravy, dobré spojení je i s Frýdlantem.
Základní škola sídlí v budově na jedné straně obce, školní družina sídlí v samostatné budově na druhé straně obce ve stejné budově jako mateřská škola a školní restaurace firmy Scolarest. Škola má jednu tělocvičnu a využívá hřiště TJ Jiskra Višňová.
Velkou pozornost věnuje škola žáků prospěchově slabším a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky nižšímu průměrnému počtu žáků ve třídách je možné efektivněji uplatňovat individuální přístup a vyučovat je podle specificky upravených individuálních plánů. Nadaným žákům je věnována pozornost nejenom při vyučování, kdy se opět uplatňuje individuální přístup, ale zapojují se do i různých projektů, účastní se vědomostních soutěží a olympiád.
V průběhu školního roku jsou pro všechny žáky ZŠ a děti ž MŠ připravovány krátkodobé i dlouhodobé projekty s environmentální tématikou, účastníme se různých sportovních soutěží, např. atletických závodů, soutěží ve fotbale a florbale. V rámci projektu „Rozvoj spolupráce škol v česko-polském příhraničí“ dlouhodobě spolupracujeme s polskou školou v Sulikówě.
Snažíme se o dobré a otevřené vztahy se zákonnými zástupci žáků, obcí a veřejností. Každý rok organizujeme pro zákonné zástupce i veřejnost Den otevřených dveří, tvůrčí dílny, školní akademii a řadu dalších kulturních a společenských akcí.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 725 554 521(ředitelna)
tel.: 601 543 476 (sborovna)
e-mail: skola@zsvisnova.cz
datová schránka: 7hgvtfp

Mateřská škola
tel.: 727 807 786

Školní družina
tel.: 725 554 523

Jídelna Scolarest- pí. Jana Žáková-ved.jídelny
tel: 482 312 605

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Firma

HAiDA s.r.o. , gen. Svobody 802, Nový Bor IČ: 402 29 645

Jméno

Štěpán

Příjmení

Drška

Kontaktní telefon

+420 604 202 720

Kontaktní e-mail

dpo@haida.cz

ISDS

ckiqaqk

NÁSTĚNKA

Hledáme učitele/učitelku pro 1.stupeň ZŠ. Kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. Nástup od 26.8.2024 na plný úvazek.
Poděkování firmě Juta a.s. za finanční dar na nákup sportovních pomůcek a pořádání sportovních soutěží.
Moc děkuji sponzorům, kteří v letošním roce 2023 přispěli finanční částkou na pořízení sedacích vaků do čtenářských koutků. Jedná se o: firmu Grain a.s., OÚ Černousy, hasiče Višňová, TJ Jiskru Višňová a manželé Alice a Luboš Erbanovi.
Od 1.9.2023 bude zahájen sběr tříděného odpadu. Sbíráme nyní pouze papír. Svůj sběr můžete ponechat u zadního vchodu do staré budovy školy. Nezapomeňte napsat jméno, příjmení a počty kg.
Děkujeme

NOVINKY

Škola v přírodě proběhne od pondělí 24.6. do čtvrtka 27.6.2024 v penzionu Kamzík v krásné krajině Českého Švýcarska. Dopravu i ubytování budeme hradit z projektu OP JAK. Škola v přírodě bude pro žáky zdarma.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy